Publikácie

Slovenské hemofilické združenie vydáva pre svojich členov svoju publikáciu pod názvom Hemofilický spravodajca. V tejto publikácii informujeme svojich členov o činnosti organizácie, pripravovaných akciách, o nových poznatkoch z liečby hemofílie a podobne.

Pre vydávanie našej publikácie „Hemofilický spravodajca“ nám bolo Ministerstvom kultúry SR pridelené registračné číslo EV 1066/08 a bolo zaradené do Tematickej skupiny: B3.

Doteraz vydané čísla Hemofilického spravodajcu od roku 2000 si môžete prečítať po ich otvorení na odkazy nižšie:

SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRUŽENIE