Rehabilitačné centrum SHZ

Slovenské hemofilické združenie (SHZ) v roku 2006 odkúpilo rozostavaný objekt, ktorý plánuje dobudovať na Rehabilitačné centrum s celoročnou prevádzkou a prevádzkovaním tohto objektu bude pravdepodobne poverená nezisková organizácia SHZ plus n.o., prípadne priamo SHZ.

Toto zariadenie bude slúžiť všetkým členom SHZ na udržanie si zdravia a zlepšenia hybnosti pohybového aparátu a zvýšenia fyzickej kondície.

Zakúpenie rozostavaného objektu bolo len prvým krokom k naplneniu zámerov SHZ do budúcnosti. V roku 2007 bola spracovaná projektová dokumentácia, ktorá bola niekoľkokrát menená vzhľadom na meniacu sa legislatívu v sociálnej oblasti.

Toto zariadenie bude plne postačovať záujmom SHZ na organizovanie rekondično-rehabilitačných pobytov pre dospelých hemofilikov a rehabilitačných pobytov pre maloletých hemofilikov s rodičom. Ďalej ho budú môcť využívať členovia SHZ na samostatné rehabilitačné pobyty, resp. aj s rodinnými príslušníkmi. Voľné kapacity je záujem v budúcnosti ponúknuť organizáciám zdravotne postihnutých podobného typu ako je naša organizácia na poriadanie rekondičných pobytov.

Uvedený objekt sa nachádza v tichej časti mesta Turčianske Teplice, blízko centra mesta a neďaleko Slovenských liečebných kúpeľov. V blízkosti objektu sa v roku 2007 dostaval Spa & Aquapark. Miesto objektu je veľmi atraktívne a bezbariérový prístup a hlavne nie veľká vzdialenosť do zariadení Slovenských liečebných kúpeľov je veľkým predpokladom pre naplnenie cieľov a zámerov, pre ktoré SHZ zakúpilo tento objekt.

Teraz nastáva fáza dobudovania a rozšírenia objektu. K tomuto však budeme potrebovať ďalšie finančné prostriedky. Chceli by sme sa uchádzať o nenávratné finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov z Európskej únie. Pripravujeme podklady na vypracovanie žiadosti k získaniu financií z eurofondov, či už prostredníctvom SHZ alebo neziskovej organizácie SHZ plus n.o.

Tiež privítame aj podnikateľské subjekty, ktoré v rámci filantrópie by nám chceli pomocť pri railizácii tohto projektu. Ak by ste nám mali záujem pomôcť, tak nás neváhajte kontaktovať.

Uvádzame niekoľko obrázkov z vizualizácie objektu po dokončení:

SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRUŽENIE