Kontakt

Názov

Slovenské hemofilické združenie

Skrátený názov

SHZ

Sídlo

Antolská 11 851 07 Bratislava

IČO

22665226

DIČ

2020799088

Číslo registrácie

VVS/1-900/90-63-6 na Ministerstve vnútra SR

Bankové spojenie

Všeobecná úverová banka SK94 0200 0000 0000 3413 4592

Telefónne číslo

+421 905 241 353

Email

shz@shz.sk

Sociálne siete

Napíšte nám

Kontakt
SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRUŽENIE