Republikový výbor SHZ

Predseda

Ing. Jaroslav Janovec
0905 241 353
janovec@shz.sk

Tajomník

Marián Trebichalský
0905 570 955
marian.trebichalsky@gmail.com

Podpredseda

Mgr. Katarína Hozlárová
0905 472 325
hozlarovak@gmail.com

Členovia Republikového výboru SHZ

JUDr. Slavomír Dubjel
0908 313 992
sdubjel@yahoo.com

MUDr. Tomáš Šimurda, PhD.
0918 979 836
tsimurda@orava.sk

Rozšírený republikový výbor SHZ

Rozšírený výbor SHZ pozostáva z republikového výboru, predsedov a podpredsedov regionálnych skupín a predsedu revíznej komisie. 

Zoznam členov Rozšíreného výboru SHZ s adresami na obdobie rokov 2022 – 2026:

Republikový výbor SHZ

Predseda:       

Ing. Jaroslav JANOVEC, Palárikova 34, 052 01 Spišská Nová Ves, tel: 0905 241 353, e-mail: shz@shz.skjanovec.jaro@gmail.com  

Podpredseda:

Mgr. Katarína HOZLÁROVÁ, Komárňanská cesta 8, 940 02 Nové Zámky, tel: 0905 472 325, e-mail: hozlarovak@gmail.com

Tajomník:

Marián TREBICHALSKÝ, Tokajská 4, 949 11 Nitra, tel: 0905 570 955, e-mail:  marian.trebichalsky@gmail.com  

Členovia Republikového výboru SHZ: 

JUDr. Slavomír DUBJEL, Potočná 159, 044 11 Ždaňa, tel. 0908 313 992, e-mail: sdubjel@yahoo.com

MUDr. Tomáš ŠIMURDA, PhD., Maše Haľamovej 7, 036 01 Martin, tel: 0918 979 836, e-mail: tsimurda@orava.sk

Náhradník Republikového výboru SHZ: 

Martin Bíreš, Zdenka Mikulu 9, 974 11 Banská Bystrica, tel: 0907 284 226, e-mail: bires7533@gmail.com Západoslovenský región:

Ing. Marek Ottinger, Ružomberská 16, 821 05 Bratislava, tel: 0915 752 203, e-mail: ottinger.marek@gmail.com

Marián Lenčeš, Družstevná 1538/51, 951 31 Močenok, tel: 0905 317 983, e-mail: lencesml@gmail.com  

Stredoslovenský región:

Michaela Mičudová, Hrušovská 513/4, 031 04 Liptovský Mikuláš, tel: 0911 430 817, e-mail: michaela.kovacova110@gmail.com

Jaroslav Vetrák, Rudohorská 28, 974 11 Banská Bystrica, tel: 0907 090 091, e-mail: jaroslavvetrak@gmail.com

Východoslovenský región:

MUDr. Michal Petruška, Vodárenská 17, 040 01 Košice, tel: 0902 269 153, e-mail: miso.petruska@gmail.com

Ing. Matúš Horváth, Haniska 218, 044 57 Haniska pri Košiciach, tel: 0911 932 454, e-mail: mhmatushorvath@gmail.com

Revízna komisia SHZ:

PaedDr. Stanislav Čúzy, Rustaveliho 2A, 831 06 Bratislava, tel: 0904 557 672, e-mail: stanislav.cuzy@gmail.com

Predstavitelia SHZ v minulosti

Stiahnite si súbor

organizacna_struktura_historia.pdf

SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRUŽENIE