Podporte nás

Ďakujeme, že nie ste ľahostajní k osudu iných. Každá forma podpory pomáha zlepšiť životy našich pacientov.

Najbližšie podujatia

XXXIII. Rehabilitačno – rekondičný pobyt pre dospelých 2024
28. - 9.8.2024 penzión ANESIS, Turčianske Teplice  

XXXIII. Rehabilitačno – rekondičný pobyt pre dospelých 2024

Táto akcia prebieha v lete a trvá 2 týždne. Hlavným cieľom je rehabilitácia a posilnenie pohybového aparátu, vrátane špecializovanej individuálnej fyzioterapie u dospelých pacientov, ktorí často trpia hemofilickou artropatiou.

XXXIII. Letný rehabilitačný tábor detí 2024
10. - 17.8.2024 Chata Lubetha, Ľubietová 50€  

XXXIII. Letný rehabilitačný tábor detí 2024

Letný tábor pre deti realizujeme každoročne od roku 1992. Hlavnou myšlienkou bolo ponúknuť deťom s vrodenými poruchami zrážania krvi pocit letného tábora, pretože zo zdravotných dôvodov bolo v minulosti pre deti takmer nemožné zúčastniť sa letných táborov pre zdravé deti.

XXIV. Letný rehabilitačno – edukačný tábor detí v predškolskom veku s rodičom 2024
10. - 17.8.2024 Chata Lubetha, Ľubietová 120€  

XXIV. Letný rehabilitačno – edukačný tábor detí v predškolskom veku s rodičom 2024

Pobyt je určený rodičom novodiagnostikovaných pacientov s vrodenými poruchami zrážania krvi. Realizujeme ho od roku 2001 kedy sme vyhodnotili potrebu sa špeciálne venovať tejto skupine našich členov. Diagnóza hemofílie, alebo inej vrodenej poruchy zrážania krvi je pre rodinu často veľkým šokom a snažia sa okamžite pátrať po obrovskom množstve informácii.

SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRUŽENIE