Záverečná správa verejnej zbierky

Verejná finančná zbierka sa vykonávala na celom území Slovenskej republiky od 15. februára 2022 do 31. decembra 2022 a bola vykonaná sústreďovaním finančných prostriedkov na osobitnom účte zbierky číslo SK06 0200 0000 0017 9499 4151 zriadenom vo VÚB, a.s., ktoré boli získané:

  • zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky od 15. februára 2022 do 31. decembra 2022,
  • zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS (ďalej len „darcovská správa SMS“) prostredníctvom podniku poskytujúceho elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby na telefónne číslo 877 v období od 15. februára 2022 do 31. decembra 2022; výška príspevku z ceny zasielaných darcovských správ SMS bude 96 % z ceny jednej darcovskej správy SMS a tieto príspevky musia byť odvedené na osobitný účet do 90 dní odo dňa ukončenia zbierky,
  • zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek v období od 15. februára 2022 do 31.decembra 2022,

Verejná finančná zbierka bola vykonávaná nasledovnými spôsobmi:

  • zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS (ďalej len „darcovská správa SMS“) prostredníctvom podniku poskytujúceho elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby na telefónne číslo 877 v období od 15. februára 2022 do 31. decembra 2022,

Súčasťou záverečnej správy je vyúčtovanie verejnej zbierky.

Spracoval: Ing. Jaroslav Janovec, predseda SHZ
Dňa: 28.12.2023

SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRUŽENIE