XXIV. REHABILITAČNO-EDUKAČNÝ TÁBOR DETÍ S VRODENÝM KRVÁCAVÝM OCHORENÍM PREDŠKOLSKÉHO VEKU S RODIČOM

Tábor je pre dieťa do 6 rokov s rodičom.

Miesto konania:Chata Lubetha, Ľubietová
Nástup:10.8.2024 – sobota
Ukončenie:17.8.2024 – sobota

Na Chate Lubetha ( Chata Lubetha, 976 55 Ľubietová, www.chatalubetha.sk ) je zabezpečené ubytovanie aj stravovanie. Pobyt bude zabezpečený lekárskym dohľadom a fyzioterapeutom. Počas tohto pobytu sa otvára priestor pre skupinku detí v predškolskom veku dostať sa medzi deti, ktoré majú podobné problémy a sú postihnuté vrodeným krvácavým ochorením. Vytvorí sa priestor pre rodičov dozvedieť sa odpovede na mnohé nezodpovedané otázky. K dispozícii je rozhovor s lekármi o všetkom, čo sa hemofílie týka, počnúc spôsobom života pacienta, rizikách, ale hlavne o našom cieli, čiže o integrácií dieťaťa medzi ostatné deti a vedenie plnohodnotného života. Náš pobyt Vám ponúka nájsť odpovede, spoznať iné rodiny a naučiť sa aplikovať koncentrát koagulačného faktora vlastnému dieťaťu. Stretnete sa tu aj s deťmi školského veku, ktoré sa zabávajú a zároveň sa učia žiť so svojim ochorením.

Stretnete sa tu aj s deťmi školského veku, ktoré sa zabávajú a zároveň sa učia cvičiť, riediť a podávať si koncentráty.

Prihláška na tábor a pokyny:   TU – Prihlasovanie do 15.6.2024

Ďalšie informácie získate:
Vedúci pobytu:   MUDr. Martin Sedmina
Telefón:    0907 615 270   
e-mail:    martin.sedmina@yahoo.com

XXXIII. LETNÝ REHABILITAČNÝ TÁBOR DETÍ

Miesto konania:Chata Lubetha, Ľubietová
Nástup:10.8.2024 – sobota
Ukončenie:17.8.2024 – sobota

Táborníci budú ubytovaní na Chate Lubetha ( Chata Lubetha, 976 55 Ľubietová, www.chatalubetha.sk ). Strava zahŕňa raňajky, desiatu, obed, večeru, olovrant, II. večeru a celodenný pitný režim. Lekári sa postarajú o profylaxiu, zároveň naučia deti, ako sa riedi a podáva koncentrát koagulačného faktora. Fyzioterapeuti sa postarajú o zábavnú formu cvičenia a spevnenie svalstva, v prípade potreby sa deťom budú venovať individuálne. Opäť sa môžete tešiť na cvičenie vo vode, kúpalisko, výlety, táborák, opekanie, a iné aktivity, ktoré Vás zabavia.
Pri vyplnení prihlášky v poznámke uveď svoje námety a želania, chcem byť ubytovaný s…..

Prihláška na tábor a pokyny:   TU – Prihlasovanie do 15.6.2024

Ďalšie informácie získate:
Vedúci pobytu:   Ing. Marek Ottinger
Telefón:   0915 752 203
e-mail:   ottinger.marek@gmail.com

XXXIII. REHABILITAČNO – REKONDIČNÝ POBYT PRE DOSPELÝCH

Miesto konania:penzión ANESIS, Kollárova č.689, Turčianske Teplice
Nástup:28.7.2023 – nedeľa
Ukončenie:9.8.2023 – piatok

Každá dospelá osoba s vrodeným krvácavým ochorením (ďalej len VKCH) a zároveň aj s členstvom v SHZ má ubytovanie, stravovanie zdarma. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, prichádzame s ponukou pre rodinných príslušníkov dospelých osôb s VKCH (účastníkov rehabilitačno – rekondičného pobytu), ktorí sa môžu zúčastniť taktiež tohto pobytu, len ak to umožnia nám poskytnuté kapacity. Nezaručujeme manželským párom, že budú spolu na izbe.

Miesto pobytu: penzión ANESIS, Kollárova č.689, Turčianske Teplice, www.penzionanesis.sk

Termíny:
Pobyt na dva týždne:   28.7. – 9.8.2023
Pobyt na prvý týždeň:   28.7. – 3.8.2023
Pobyt na druhý týždeň:   3.8. – 9.8.2023

Prihláška na tábor a pokyny:   TU – Prihlasovanie do 15.6.2024

Ďalšie informácie získate:
Vedúci pobytu:   RNDr. Mariana Krkošová 
Telefón:   0903 695 212
e-mail:   krkosova.mar@gmail.com

OZNAMY K TÁBOROM:

1.SHZ môže v odôvodnených a závažných prípadoch poskytnúť zníženie alebo odpustenie účastníckeho  poplatku na rehabilitačno – rekondičných pobytoch, a to len na základe písomnej žiadosti, ktorá musí byť doručená na SHZ spolu s prihláškou na pobyt. Po ukončení termínu prihlasovania (do 31.5.2023) nebude žiadosť o odpustenie poplatku akceptovaná.
  
2.Účasť na táboroch SHZ je možná len po zaplatení členského poplatku za rok 2023 (zároveň aj predošlých rokov) a uhradení poplatku za pobyt. Pre rok 2023 je členský poplatok minimálne 5,00 €. V rubrike „Správa pre prijímateľa“ uveďte rok, za ktorý platíte členské + meno a priezvisko.

Ak ste prihlásený na akýkoľvek z uvedených pobytov a zaplatili ste poplatok a dodatočne zistíte, že sa nemôžete pobytu zúčastniť, prosíme, ihneď informujte vedúceho pobytu !!!

Podporte nás

Ďakujeme, že nie ste ľahostajní k osudu iných. Každá forma podpory pomáha zlepšiť životy našich pacientov.

SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRUŽENIE