Záverečná správa verejnej zbierky

Verejná finančná zbierka sa vykonávala na celom území Slovenskej republiky od 06. februára 2023 do 31. decembra 2023 a bola vykonaná sústreďovaním finančných prostriedkov na osobitnom účte zbierky číslo SK05 0200 0000 0034 5406 3157 zriadenom vo VÚB, a.s., ktoré boli získané:

  • zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky od 06. februára 2023 do 31. decembra 2023,
  • zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS (ďalej len „darcovská správa SMS“) prostredníctvom podniku poskytujúceho elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby na telefónne číslo 877 v období od 06. februára 2023 do 31. decembra 2023; výška príspevku z ceny zasielaných darcovských správ SMS bude 96 % z ceny jednej darcovskej správy SMS a tieto príspevky musia byť odvedené na osobitný účet do 90 dní odo dňa ukončenia zbierky,
  • zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek v období od 06. februára 2023 do 31.decembra 2023,
  • zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek v období od 14. marca 2023 do 27. marca 2023,

Verejná finančná zbierka bola vykonávaná nasledovnými spôsobmi:

  • zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky od 06. februára 2023 do 31. decembra 2023,
  • zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS (ďalej len „darcovská správa SMS“) prostredníctvom podniku poskytujúceho elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby na telefónne číslo 877 v období od 06. februára 2023 do 31. decembra 2023,
  • zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek v období od 14. marca 2023 do 27. marca 2023,

Súčasťou predbežnej správy je hrubý výnos verejnej zbierky podľa spôsobu vykonávania zbierky.

Spracoval: Ing. Jaroslav Janovec, predseda SHZ
Dňa: 27.03.2024

SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRUŽENIE