Národné hemofilické centrum

Národné hemofilické centrum

Najvyššie centrum liečby hemofílie a centrum vedúce Národný register vrodených krvácavých ochorení

Klinika hematológie a transfuziolológie LF UK a UNB
Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11, 851 07 Bratislava

Tel: 02/ 6867 3340, 6867 3341, 6867 2934, 6353 1453
Fax: 02/ 6353 1454

Vedúca centra:
prof. MUDr. Angelika BÁTOROVÁ, PhD.

Lekári:
MUDr. Denisa Jankovičová, PhD.
MUDr. Tatiana Prigancová, PhD.
MUDr. Anna Kyselová, PhD.

prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.
SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRUŽENIE