Finančné sponzorstvo

Finančne môžete podporiť Slovenské hemofilické združenie nasledovnými spôsobmi:

  • finančnými prostriedkami v bežných menách, v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet organizácie – číslo účtu: SK94 0200 0000 0000 3413 4592 vedeného vo Všeobecnej úverovej banke
  • pravidelným prispievaním, napr. trvalými príkazmi (mesačne) na podporu projektov a činnosť Slovenského hemofilického združenia na účet organizácie – číslo účtu: SK94 0200 0000 0000 3413 4592 vedeného vo Všeobecnej úverovej banke
  • prostredníctvom online prevodu cez ďakujem.sk – po kliknutí na uvedené logo:
  • Pri nakupovaní cez e-shop – NESTOJÍ VÁS TO ANI CENT NAVYŠE:
  • Darcovskou SMS správou – viac informácii po kliknutí na:

Stiahnite si súbor

DMS.pdf

  • Cennými papiermi – akcie, dlhopisy, šeky, zmenky, vkladové certifikáty – na základe darovacej zmluvy

O poskytnutí daru vám vždy vystavíme doklad, vo forme písomnej zmluvy alebo potvrdenia o prijatí daru.

Informácie o prijatí a použití daru zverejňujeme vo výročných, prípadne tlačových správach. Plne však rešpektujeme vaše právo darcu zostať v anonymite. Finančné údaje sú overované nezávislým audítorom, ktorého správa je súčasťou účtovnej závierky a odráža aktuálnu finančnú situáciu a stav hospodárenia našej organizácie za príslušné obdobie.

Ak nám zanecháte kontaktné údaje, budeme vás pravidelne informovať o nakladaní s vami darovanými prostriedkami ako aj o našich aktivitách.


V prípade potreby prikladáme návrh sponzorskej zmluvy:

Stiahnite si súbor

Sponzorska_zmluva-financny_dar.pdf

SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRUŽENIE