Hemofilické centrá v SR

Rovnako ako vo vyspelých krajinách, aj na Slovensku sa v 70-tych rokoch 20. storočia starostlivosť o vrodené krvácavé ochorenia centralizovala. Základnou jednotkou starostlivosti o pacientov s hemofíliou a inými vrodenými poruchami zrážania krvi je „hemofilické centrum“. Hemofilické centrum je klinické hematologické pracovisko, ktoré poskytuje pacientovi komplexnú liečbu vrátane možnosti hospitalizácie a manažment operačných a invazívnych výkonov. Hemofilické centrum úzko spolupracuje s inými odbormi medicíny, ktoré pacienti často vyhľadávajú. Sú to hlavne ortopédia, stomatológia, hepatológia, gynekológia, liečebná rehabilitácia. Je preto úplne prirodzené, že že komplexné hematologické centrá sa nachádzajú pri veľkých klinických pracoviskách hematológie v Bratislave, Martine, Banskej Bystrici a Košiciach. V niektorých mestách sú organizačne rozdelené na centrá pre detských a dospelých pacientov.

Národné hemofilické centrum v Bratislave je najvyšším pracoviskom pre vrodené poruchy zrážania krvi na Slovensku. Ročne vykoná prípravu a odborný dohľad nad najväčším počtom invazívnych a operačných výkonov u pacientov s vrodenými poruchami zrážania krvi. V Martine, Banskej Bystrici a Košiciach je taktiež možné, aby bol pacient hospitalizovaný a bol mu vykonaný invazívny, alebo chirurgický zákrok s nepretržitým hematologickým dohľadom. Všetky pracoviská spolupracujú pri manažmente pacientov s ortopédmi, stomatológmi, hepatológmi, gynekológmi, fyzioterapeutmi, genetikmi a inými špecialistami. Na týchto pracoviskách je hematológ k dispozícii 24 hodín, 7 dní v týždni.

Regionálne hematologické ambulancie úzko spolupracujú s hemofilickými centrami. Ak pacient pochádza z regiónu, kde sa nenachádza hemofilické centrum, navštevuje svoju hematologickú ambulanciu za účelom prebratia si domácej liečby a pravidelných kontrol. Regionálna hematologická ambulancia sa následne obracia na hemofilické centrum.

Zoznam hemofilických centier a regionálnych hematologických ambulancií

Hemofilické centrá komplexnej starostlivosti:

Národné hemofilické centrum

Klinika hematológie a transfuziolológie LF UK a UNB
Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Antolská 11, 851 07 Bratislava – Petržalka

02/ 6867 3340, 6867 3341, 6867 2934, 6353 1453

Prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD., MUDr. Denisa Jankovičová, PhD., MUDr. Tatiana Prigancová, PhD., MUDr. Anna Kyselová, PhD.

FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

Hematologické oddelenie, Hematologická ambulancia

Námestie L.Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

048/441 3515, 048/441 2692, NON-STOP lekár v službe (iba pre urgentné prípady) – +421 915 831 536

MUDr. Alexander Wild, PhD. (primár), MUDr. Erika Čellárová, MUDr. Martin Sedmina

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica

Klinika pediatrickej hematológie a onkológie SZU, Hematologická ambulancia

Námestie L. Svobodu 4, 974 09 Banská Bystrica

Detská hematologická ambulancia – v pracovnej dobe +421 918 851 243, NON-STOP pre urgentné prípady – +421 48 3265 555, +421 940 947 319, +421 915 838 416

MUDr. Eva Bubanská, PhD., MUDr. Helena Fillová, MUDr. Peter Mesár

Univerzitná nemocnica Martin

Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Národné centrum hemostázy a trombózy

Kollárova 2, 036 01 Martin

Amb. Národného centra hemostázy a trombózy – 043/4203519, 043/4203766, Detská hematologická ambulancia 043/4203/519, tel 043/4203196 08:30-15:00 (utorok a piatok) – tel: 043/4203/519, tel: 043/4203196, NON-STOP pohotovostná služba +421 43 420 3842

MUDr.Lenka Lisá,PhD., PhD., MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MBA, MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Tomáš Šimurda, PhD.

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Klinika hematológie a onkohematológie UN Košice a LF UPJŠ

Trieda SNP 1, 040 01 Košice

NON-STOP +421 55 640 3428 a +421 55 640 3427

MUDr. Katarína Uzíková

Detská fakultná nemocnica Košice

Oddelenie detskej onkológie a hematológie, Ambulancia pediatrickej onkológie a hematológie I. (hematologická ambulancia)

Trieda SNP 1, 040 01 Košice

Detská hematologická ambulancia – pondelok-piatok +421 55 2352 256, Oddelenie detskej onkológie a hematológie – NON-STOP pre urgentne pripady +421 55 2354 189

MUDr. Viktória Halušková (primár), MUDr. Natália Galóová, MUDr. Ladislav Deák

Hemalab s.r.o., Bardejov

Hematologická ambulancia

Bezručova 9, 085 01 Bardejov

054/4728091

MUDr. Iveta Brnušáková

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.

Hematologická ambulancia

Bánisko 1, 977 01 Brezno

048/ 2820 237 -lekár 048/ 2820 186–sestra

MUDr. Anna Marušková (primár), MUDr. Anna Latináková

Hematologické ambulancie:

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Hematologická ambulancia

Palárikova 023 11, 2216 Čadca

041 / 46 04 326

MUDr. Peter Chudý, PhD.

HAMED s.r.o., Medicentrum, Dolný Kubín

Medicentrum, hematologická ambulancia

Nemocničná 1944/10,, 026 01 Dolný Kubín

043/3709 57, 043/3709 597, má ambulanciu aj v Námestove na 1 den, ale to je stále 1 lekár, preto korešpondenciu iba do D. Kubína

MUDr. Eva Hrudová

Nemocnica SVET ZDRAVIA a.s. – Dunajská Streda

Hematologická ambulancia

Veľkoblahovská č. 23, 929 01 Dunajská Streda

031 / 5571 264, 031/5571 265 (primár)

MUDr. Ladislav Fekete (primár), MUDr. Anita Kiššová

Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša – SVET ZDRAVIA, Galanta

Hematologická ambulancia

Hodská 373/38, 924 22 Galanta

031/78 33 339, 031/7833 333

MUDr. Erika Slobodová, MUDr. Andrea Blazseková

Gelnica

Nemocničná č.33, 056 01 Gelnica

053 / 4821444-449

Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.

Hematologická a transfúziologická ambulancia

Ľ. Štúra 3, 019 01 Ilava

042/4667 259, 042/4667 305

MUDr. Eva Dingová

Nemocnica SVET ZDRAVIA a.s. – Humenné

Hematologická ambulancia

Nemocničná 7, 066 01 Humenné

057/7706 314, 057/7706 581, 057/770 6282

MUDr. Alena Rovňaková

Ambulancia hematológie, Alpha medical, s. r. o. , Kežmarok

Ambulancia hematológie

Hviezdoslavova 27, 6001 Kežmarok

052/321 15 24

MUDr. Viera Ksiažeková

Nemocnica Komárno s.r.o.

Hematologická ambulancia

Mederčská 39, 945 01 Komárno

035/ 7909 310, 7909 323

MUDr. Enikö Radi (primár), MUDr. Gabriella Bódi, MUDr.Gabriella Ekschmidt

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

IV. Interná klinika – Ambulancia hematologická

Rastislavova 43, 040 01 Košice

055/ 615 2137, 055/615 2136, 055/ 615 2074

MUDr. Ján Lazúr (primár), MUDr. Adriana Krotká

Hebea s.r.o., Košice

Špecializovaná hematologická ambulancia

Brigádnická 2, 040 01 Košice

0915 914 649, 0907 132 650

MUDr. Beáta Beňová

Centrum hemostázy a trombózy, UNLP Košice

Centrum hemostázy a trombózy Košice

Tr. SNP 1, 040 01 Košice

055/789 84 51

Doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD., MUDr. Janka Hulíková

Nemocnica Levice s.r.o.

Ambulancia hematológie a transfuziológie

SNP 19, 934 01 Levice

036/ 637 9 499, 036/6379 270, 036/6379 155, 036/6379 623, 036/6379 156

MUDr. Jozef Varga (primár), MUDr. Ľubomila Kubovičová

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.

Oddelenie klinickej biochémie, hematológie a transfuziológieMUDr. Rastislav OSIF

Probstnerova 2/3082, 054 01 Levoča

053 / 3332 368

MUDr. Rastislav OSIF

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

Hematologická ambulancia

Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš

044/5563 256

MUDr. Alexandra Zemančíková

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n.o.

Ambulancia hematológie a transfuziológie

Nám. republiky 15, 984 39 Lučenec

047 / 4311 327

MUDr. Mária Mičková (primár), MUDr. Janka Migasová

Nemocnica SVET ZDRAVIA a.s. – Michalovce

Hematologická ambulancia

Špitálska 2, 071 01 Michalovce

056/6416 917, 056/6416 916

MUDr. Mária Očovská, MUDr. Ingrid Mrázová (primár)

Fakultná nemocnica Nitra

Hematologická ambulancia

Špitálska 6, 949 01 Nitra

037/ 654 5433, 654 5861

MUDr. Miroslav ŠIMEK, PhD., MUDr. Hilda Šajgalíková, PhD.

NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.

Hematologická ambulancia

Dibrovova 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

032 / 7740 354

MUDr. Mária Lazarčíková

NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.

Hematologická ambulancia II.

Ul. M.R. Štefánika 2, 915 31 Nové Mesto nad Váhom

032 / 7740 420

MUDr. Zuzana Ševčíková

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Hematologická ambulancia

Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky 1

035 / 691 2157

MUDr. Alexander Varga (primár), MUDr. Barbora Pokreys

HEMAT s.r.o.

Hematologická ambulancia

ČSA 550, Bošany, 956 18 Bošany

038 / 7498 878 poštu posielať na adresu Bošany, ambulancia má adresu: Nádražná 686, Partizánske

MUDr. Mária Hanusková

Nemocnica Alexandra Wintera n.o.

Hematologická ambulancia

Winterova 66, 921 63 Piešťany

033 / 7955 314

MUDr. Daniela Klepancová (primár), MUDr. Ružena Kovčová

Nemocnica Poprad, a. s.

Hematologická ambulancia

Banícka 803/28, 058 45 Poprad

052 / 7125 274

MUDr. Božena Frančeková

Hematologická ambulancia – MUDr. Helena Vongreyová, Poprad

Hematologická ambulancia

Tatranské nám. 8, 058 01 Poprad

052 / 2851 271

MUDr. Helena Vongreyová

Nemocnica Poprad, a. s.

Pediatrická hematologická a onkologická ambulancia

Banícka 803/28, 058 45 Poprad

052 / 7125 291

MUDr. Monika Grešíková, PhD. (garant), MUDr. Kvetoslava Suchá, MUDr. Mária Kapustincová

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach

Hematologická ambulancia

Nemocničná 2, 972 01 Bojnice

046/5112367

MUDr. Harmatová Lívia

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

Hematologická ambulancia

Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica

042/4304115

MUDr. Kavecká Marta (primár), MUDr. Harantová Anastázia

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Oddelenie klinickej hematológie, Hematologická ambulancia

Jána Hollého 5898/14, 081 81 Prešov

051 / 7011 111 – ústredňa, prepojiť oddelenie hematológie

MUDr. Adriana Kazimírová, MUDr. Mértenová Ľubica

Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca

Hematologická ambulancia

Litovelska 25, 050 01 Revúca

058 / 4833 350

MUDr. Anna Kučáková

Nemocnica Svet zdravia a.s. – Rimavská Sobota

Hematologická a transfúziologická ambulancia

Šrobárova 1, 979 12 Rimavská Sobota

047 / 5612 352

Dr. Med. Peter Tamás, PhD.

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.

Hematologická ambulancia

Špitálska 1, 048 01 Rožňava

058 / 777 1345, 058 / 777 1346

MUDr. Balušíková Jarmila

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica

Ústav klinickej hematológie a transfuziológie, Ambulancia hematológie

Generála Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

044/438 2408, 044/438 2402

MUDr. Marika Lorenčíková

POLIKLINIKA Senica n.o.

Záchranná zdravotná služba

Sotinská 1588, 905 11 Senica1

MUDr. Danka Pražienková

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s.

Hematologická ambulancia

Koreszkova 936/7, 909 01 Skalica

034 / 69 69 390

MUDr. Ľubica Zelenková

Nemocnica SVET ZDRAVIA a.s. – Spišská Nová Ves

Ambulancia hematológie a transfuziológie

Janského 1, 052 01 Spišská Nová Ves

053 / 4199280, 053/41 99 125

MUDr. Bevilaquová Štefánia, MUDr. Kokoruďová Viera

Nemocnica SVET ZDRAVIA a.s. – Svidník

Hematologická ambulancia

MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidnik

054 / 7860 617, 054/7860 434

MUDr. Hnatová Erika

Hematology, s.r.o., Šaľa

Hematologická ambulancia

Nemocničná 1, 927 01 Šaľa

031/7730 513, 0908 166 425

MUDr. Petr Ornst

Nemocnica Svet zdravia a.s. – Topoľčany.

Hematologická ambulancia

Pavlovova 17, 955 01 Topoľčany

038 / 5351 353, 038 / 5351 344

MUDr. Dušan REMEŇ

Nemocnica Svet zdravia a.s. – Trebišov

Hematologická ambulancia

SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

056 / 6660 200

MUDr. Kvočáková Marta

Fakultná nemocnica Trenčín

Hematologická ambulancia

Legionárska 28, 911 01 Trenčín

032/6566 663, 032/6566 517, 032 6566 519

MUDr. Daniela Večeřová (primár), MUDr. Lenka Hanková, MUDr. Silvia Hajdáková

Fakultná nemocnica Trnava

Hematologická ambulancia

A. Žarnova 11, 917 75 Trnava

033/5938739, 033/59 38 769, 033/59 38 711

MUDr. Andrea Labancová (primár), MUDr. Elena Kružliaková, MUDr. Ľubica Škopková

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

Hematologická a transfuziologická ambulancia

Ul. Mieru 549/16, 028 01 Trstená

043/5307 250

MUDr. Marta Birásová

NsP Veľký Krtíš

Neštátna interná a hematologická ambulancia

Banícka 2, 990 01 Veľký Krtíš

MUDr. Klára Kollárová

Nemocnica SVET ZDRAVIA a.s. – Vranov nad Topľou

Hematologicko – transfuziologické oddelenie, Hematologická ambulancia

Ul. M.R. Štefánika 187/177 B, 093 01 Vranov nad Topľou

057/486475 (nonstop) alebo 057/4865266 (nonstop), 057/4865429 (ambulancia)

MUDr. Diľ Kamil. MUDr. Beáta Pacanová, MUDr. Drahomír Duchoň

Nemocnica Zlaté Moravce a.s.

Ambulancia hematológie a transfúziológie

Bernolákova 4, 953 01 Zlaté Moravce

037 / 6905 295

MUDr. Mária Končálová

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline

Hematologická ambulancia

Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

041 /5110 344

MUDr. Marta Kučerákova (primár), MUDr. Lucia Okonova, MUDr. Ladislava Čingerová

SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRUŽENIE