Publikácie

Slovenské hemofilické združenie vydávalo pre svojich členov svoju publikáciu pod názvom Sociálno-právny informátor. V tejto publikácii sme informovali svojich členov o rôznych zmenách v legislatíve, zmenách v sociálnych otázkach, kompenzáciách zdravotného a telesného postihnutia a podobne.

Pre vydávanie našej publikácie „Sociálno-právny informátor“ nám bolo Ministerstvom kultúry SR pridelené registračné číslo EV 2865/09 a bolo zaradené do Tematickej skupiny: B3. Vydávali sme ho do konca roka 2010. Bohužiaľ ďalšie číslo tejto publikácie nevyšlo v roku 2011 z ekonomických a úsporných dôvodov, načo nám Ministerstvo kultúry SR začiatkom roka 2012 odňalo registračné číslo publikácie. Aj napriek tomu sme časť tejto veľmi dôležitej publikácie vydali ako prílohu Hemofilického spravodajcu 01/2012.

Doteraz vydané čísla Sociálno-právneho informátora od roku 2001 si môžete prečítať po ich otvorení na odkazy nižšie:

SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRUŽENIE