XXIII. REHABILITAČNO-EDUKAČNÝ TÁBOR DETÍ S VRODENÝM KRVÁCAVÝM OCHORENÍM PREDŠKOLSKÉHO VEKU S RODIČOM

Tábor je pre dieťa do 6 rokov s rodičom.

Miesto konania:Chata Lubetha, Ľubietová*
Nástup:5.8.2023 – sobota
Ukončenie:12.8.2023 – sobota

Na Chate Lubetha je zabezpečené ubytovanie aj stravovanie. Pobyt bude zabezpečený lekárskym dohľadom a fyzioterapeutom. Počas tohto pobytu sa otvára priestor pre skupinku detí v predškolskom veku dostať sa medzi deti, ktoré majú podobné problémy a sú postihnuté vrodeným krvácavým ochorením. Vytvorí sa priestor pre rodičov dozvedieť sa odpovede na mnohé nezodpovedané otázky. K dispozícii je rozhovor s lekármi o všetkom, čo sa hemofílie týka, počnúc spôsobom života pacienta, rizikách, ale hlavne o našom cieli, čiže o integrácií dieťaťa medzi ostatné deti a vedenie plnohodnotného života. Náš pobyt Vám ponúka nájsť odpovede, spoznať iné rodiny a naučiť sa aplikovať koncentrát koagulačného faktora vlastnému dieťaťu. Stretnete sa tu aj s deťmi školského veku, ktoré sa zabávajú a zároveň sa učia žiť so svojim ochorením.

Stretnete sa tu aj s deťmi školského veku, ktoré sa zabávajú a zároveň sa učia cvičiť, riediť a podávať si koncentráty.

Prihláška na tábor:   TU – Prihlasovanie do 31.5.2023

Platbu za pobyty Vás žiadame zaslať bankovým prevodom na účet SHZ do 15.6.2023

VÚB – IBAN:   SK94 0200 0000 0000 3413 4592

V rubrike „Správa pre prijímateľa“ – uveďte účel platby (meno a priezvisko + názov tábora, na ktorý sa prihlasujete), napr: Jozef Mrkvička edukačný

Ďalšie informácie získate:
Vedúci pobytu:   MUDr. Martin Sedmina
Telefón:    0907 615 270   
e-mail:    martin.sedmina@yahoo.com

XXXII. LETNÝ REHABILITAČNÝ TÁBOR DETÍ

Miesto konania:Chata Lubetha, Ľubietová*
Nástup:5.8.2023 – sobota
Ukončenie:12.8.2023 – sobota

Táborníci budú ubytovaní na Chate Lubetha. Strava zahŕňa raňajky, desiatu, obed, večeru, olovrant, II. večeru a celodenný pitný režim. Lekári sa postarajú o profylaxiu, zároveň naučia deti, ako sa riedi a podáva koncentrát koagulačného faktora. Fyzioterapeuti sa postarajú o zábavnú formu cvičenia a spevnenie svalstva, v prípade potreby sa deťom budú venovať individuálne. Opäť sa môžete tešiť na cvičenie vo vode, kúpalisko, výlety, táborák, opekanie, a iné aktivity, ktoré Vás zabavia.
Pri vyplnení prihlášky v poznámke uveď svoje námety a želania, chcem byť ubytovaný s…..

Prihláška na tábor:   TU – Prihlasovanie do 31.5.2023

Platbu za pobyty Vás žiadame zaslať bankovým prevodom na účet SHZ do 15.6.2023

VÚB – IBAN:   SK94 0200 0000 0000 3413 4592

V rubrike „Správa pre prijímateľa“ – uveďte účel platby (meno a priezvisko + názov tábora, na ktorý sa prihlasujete), napr: Jozef Mrkvička deti

Ďalšie informácie získate:
Vedúci pobytu:   Ing. Marek Ottinger
Telefón:   0915 752 203
e-mail:   ottinger.marek@gmail.com

XXXII. REHABILITAČNO – REKONDIČNÝ POBYT PRE DOSPELÝCH

Miesto konania:penzión ANESIS, Kollárova č.689, Turčianske Teplice**
Nástup:30.7.2023 – nedeľa
Ukončenie:11.8.2023 – piatok

Každá dospelá osoba s vrodeným krvácavým ochorením (ďalej len VKCH) a zároveň aj s členstvom v SHZ má ubytovanie, stravovanie zdarma. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, prichádzame s ponukou pre rodinných príslušníkov dospelých osôb s VKCH (účastníkov rehabilitačno – rekondičného pobytu), ktorí sa môžu zúčastniť taktiež tohto pobytu, len ak to umožnia nám poskytnuté kapacity. Nezaručujeme manželským párom, že budú spolu na izbe.

Termíny:
Pobyt na dva týždne:   30.7. – 11.8.2023
Pobyt na prvý týždeň:   30.7. – 5.8.2023
Pobyt na druhý týždeň:   5.8. – 11.8.2023

Prihláška na tábor:   TU – Prihlasovanie do 31.5.2023

Platbu za pobyty Vás žiadame zaslať bankovým prevodom na účet SHZ do 15.6.2023

VÚB – IBAN:   SK94 0200 0000 0000 3413 4592

V rubrike „Správa pre prijímateľa“ – uveďte účel platby (meno a priezvisko + názov tábora, na ktorý sa prihlasujete), napr: Peter Mrkvička dospeli

Ďalšie informácie získate:
Vedúci pobytu:   RNDr. Mariana Krkošová 
Telefón:   0903 695 212
e-mail:   krkosova.mar@gmail.com

OZNAMY K TÁBOROM:

1.SHZ môže v odôvodnených a závažných prípadoch poskytnúť zníženie alebo odpustenie účastníckeho  poplatku na rehabilitačno – rekondičných pobytoch, a to len na základe písomnej žiadosti, ktorá musí byť doručená na SHZ spolu s prihláškou na pobyt. Po ukončení termínu prihlasovania (do 31.5.2023) nebude žiadosť o odpustenie poplatku akceptovaná.
  
2.Účasť na táboroch SHZ je možná len po zaplatení členského poplatku za rok 2023 (zároveň aj predošlých rokov) a uhradení poplatku za pobyt. Pre rok 2023 je členský poplatok minimálne 5,00 €. V rubrike „Správa pre prijímateľa“ uveďte rok, za ktorý platíte členské + meno a priezvisko.

Ak ste prihlásený na akýkoľvek z uvedených pobytov a zaplatili ste poplatok a dodatočne zistíte, že sa nemôžete pobytu zúčastniť, prosíme, ihneď informujte vedúceho pobytu !!!

Prosíme neobťažujte nás platením členských poplatkov počas konania táborov.

Ak neviete, či máte zaplatený členský poplatok, zistíte to na e-maile: shz@shz.sk* Chata Lubetha, 976 55 Ľubietová, www.chatalubetha.sk

** penzión ANESIS, Kollárova č.689, Turčianske Teplice, www.penzionanesis.sk

Podporte nás

Ďakujeme, že nie ste ľahostajní k osudu iných. Každá forma podpory pomáha zlepšiť životy našich pacientov.

SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRUŽENIE