Verejná finančná zbierka sa vykonávala na celom území Slovenskej republiky od 15. februára 2022 do 31. decembra 2022 a bola vykonaná sústreďovaním finančných prostriedkov na osobitnom účte zbierky číslo SK06 0200 0000 0017 9499 4151 zriadenom vo VÚB, a.s., ktoré boli získané:

  • zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky od 15. februára 2022 do 31. decembra 2022,
  • zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS (ďalej len „darcovská správa SMS“) prostredníctvom podniku poskytujúceho elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby na telefónne číslo 877 v období od 15. februára 2022 do 31. decembra 2022; výška príspevku ceny zasielaných darcovských správ SMS bude 96% z ceny jednej darcovskej správy SMS a tieto príspevky musia byť odvedené na osobitný účet do 90 dní odo dňa ukončenia zbierky,
  • zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek v období od 15. februára 2022 do 31. decembra 2022.

Verejná finančná zbierka bola vykonávaná nasledovnými spôsobmi:

  • zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky od 15. februára 2022 do 31. decembra 2022,
  • zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS (ďalej len „darcovská správa SMS“) prostredníctvom podniku poskytujúceho elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby na telefónne číslo 877 v období od 15. februára 2022 do 31. decembra 2022,
  • zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek v období od 15. februára 2022 do 31. decembra 2022.

Hrubý výnos verejnej zbierky podľa spôsobu vykonávania zbierky:

Hrubý výnos zasielaním na osobitný účet zbierky0,00 €
Hrubý výnos zasielaním darcovských správ SMS115,20 €
Hrubý výnos zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek0,00 €
Hrubý výnos verejnej zbierky spolu:    115,20 €

Podporte nás

Ďakujeme, že nie ste ľahostajní k osudu iných. Každá forma podpory pomáha zlepšiť životy našich pacientov.

SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRUŽENIE