Slovenské hemofilické združenie

želá svojim členom, ich rodinným príslušníkom, priateľom, zdravotníckym pracovníkom, sponzorom, priaznivcom

a návštevníkom našej web-stránky

veľa zdravia a šťastia v novom roku 2023.

„Spolu k lepšiemu životu“ / „Together towards a better life“ .

Podporte nás

Ďakujeme, že nie ste ľahostajní k osudu iných. Každá forma podpory pomáha zlepšiť životy našich pacientov.

SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRUŽENIE