Prezentácia občianskeho združenia – Slovenské hemofilické združenie z roku 2015.