XX. Jesenný rehabilitačno – rekondičný pobyt pre dospelých hemofilikov 2023

5. - 17.11.2023 Turčianské Teplice

O podujatí

Jesenný rehabilitačný pobyt trvá 2 týždne. Organizujeme ho od roku 2002 a svojím priebehom sa veľmi podobá letnému pobytu pre dospelých pacientov, ktorý organizujeme od roku 1993. V minulosti sa konal na hoteli Lesník v Turčianskych Tepliciach, v súčasnosti sa podobne ako letný pobyt koná v penzióne Anesis v Turčianskych Tepliciach. Rovnako ako v lete je súčasťou pobytu rehabilitácia, návštevy aquaparku a kúpeľov v Turčianskych Tepliciach.  

Slovenské hemofilické združenie pripravuje XX. Jesenný rehabilitačno – rekondičný pobyt pre dospelých hemofilikov, a to v mesiaci november 2023. Ak prejavíte o tento pobyt záujem, prosíme Vás o neodkladné nahlásenie sa najneskôr do 20.10.2023 (po tomto termíne už nebudeme môcť akceptovať prihlásenie sa).

Neváhajte a prihláste sa na rekondičný pobyt čím skôr, kapacita je obmedzená! 

XX. JESENNÝ REHABILITAČNO – REKONDIČNÝ POBYT PRE DOSPELÝCH

XX. Jesenný rehabilitačno – rekondičný pobyt pre dospelých sa bude konať v čase 5. – 17. novembra 2023 v Turčianskych Tepliciach. Ubytovanie ako aj stravovanie je zabezpečené v Penzióne Anesis. 

Rehabilitácia by mala prebiehať v Slovenských liečebných kúpeľoch individuálne, tak ako to prebieha počas kúpeľnej liečby (ak nám to dovolia epidemiologické opatrenia v tom čase). Preto Vás žiadame uviesť v návratke Vami požadované procedúry – aj na ktorú časť tela, a my sa pokúsime Vám ich zabezpečiť. Ďalej Vás žiadame uviesť údaje o preventívnej liečbe (ak ste naň nastavený), t.j. v ktorý deň a s akým množstvom IU.

Nástupné termíny:
nedeľa 5.11.2023 do piatka 17.11.2023        celý pobyt
nedeľa 5.11.2023 do soboty 11.11.2023       pobyt na prvý týždeň
sobota 11.11.2023 do piatka 17.11.2023      pobyt na druhý týždeň

Poplatky Vás žiadame zaslať na účet SHZ piamo prevodom (viď ďalšie údaje) alebo peňažnou poštovou poukážkou typu U najneskôr do 27.10.2023 !!! s uvedením nasledovných údajov:

Názov účtu: Slovenské hemofilické združenie 
Peň. ústav: VÚB  
IBAN: SK94 0200 0000 0000 3413 4592
V rubrike – Správa pre prijímateľa – uveďte účel platby / poplatku: „TABOR – JESEN“ a variabilný symbol dátum narodenia.

O zaplatení poplatku sa preukážete ústrižkom o zaplatení pri nástupe na pobyt.

V prípade väčšieho záujmu ako nám umožňujú kapacity penzióna Anesis budú uprednostnení tí, ktorí neboli účastníkmi letného pobytu a prihlásili sa skôr!!!

Záujemcovia o pobyt sa môžu hlásiť prihláškou najneskôr do 20.10.2023 !!! 

Prihláška na podujatie

Prihláška nie je dostupná
SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRUŽENIE