VIII. Jesenné stretnutie s odborníkom

13. - 14.10.2023 Donovaly 40€

O podujatí

Jesenné stretnutie s odborníkom realizujeme od roku 2015. Cieľom je sprostredkovať pacientom príjemný a neformálny kontakt s odborníkmi v rôznych odboroch ako napríklad hematológia, plánované rodičovstvo, ortopédia, hepatológia, fyzioterapia, psychológia, alebo sociálne poradenstvo. Jesenné stretnutie je koncipované do formy prednášok na ktoré nadväzujú skupinové workshopy, alebo individuálne súkromné konzultácie. Jesenné stretnutie je cielené na pacienta a laickú verejnosť a tomu aj odborníci prispôsobujú svoju terminológiu a obsahovú stránku svojich vystúpení. Prvé podujatie sa konatola na hoteli Šachtička pri Banskej Bystrici, následne v hoteli Družba v Jasnej a posledné roky sa pravidelne koná v Šport hoteli na Donovaloch.

Slovenské hemofilické združenie

Vás srdečne pozýva na

VIII. Jesenné stretnutie s odborníkmi,

vzdelávaciu konferenciu pre členov Slovenského hemofilického združenia a ich rodinných príslušníkov. Ide o projekt vzdelávania našich členov a zvyšovanie informácii o ochorení, liečbe a všetkého s tým súvisiaceho.

Termín:   13. – 14.10.2023 (piatok-sobota)

Miesto konania:  Šport Hotel, Donovaly
(viac info o mieste konania: www.hotelsport.sk)

Rezervujte si tento termín. Určite neoľutujete.  

Elektronická prihláška na Jesenné stretnutie s odborníkmi – TU (Prihlasovanie pozastavené kvôli väčšiemu záujmu ako je kapacita hotela)

Prihlasujte sa najneskôr do 30.9.2023 !!!

Počet miest je limitovaný.

Ubytovanie, strava a občerstvenie počas konania tejto akcie (13.-14.10.2023) je zahrnuté v nasledovných poplatkoch:

25 Eur  – člen SHZ (od 15 rokov)
15 Eur  – dieťa – člen SHZ (do 15 rokov)
40 Eur  – nečlen SHZ (od 15 rokov)
15 Eur  – dieťa člena SHZ – nečlen SHZ (do 15 rokov)

Poplatky prosím zašlite na účet SHZ priamo prevodom na účet (viď ďalšie údaje) najneskôr do 6.10.2023 !!! 

Ak do tohto termínu nezaplatíte poplatok – rezerváciu Vám zrušíme.

Názov účtu: Slovenské hemofilické združenie
Peň. ústav: VÚB Spišská Nová Ves
Číslo účtu (IBAN): SK94 0200 0000 0000 3413 4592

V rubrike – Správa pre prijímateľa – uveďte účel platby / poplatku: „Konferencia – Vaše meno“ a variabilný symbol: „Váš dátum narodenia“.

Pri platbe vkladom na účet v banke prosíme navýšiť sumu o 7,-€  (poplatok banke za vklad na účet).

O zaplatení poplatku sa preukážete pri príchode na konferenciu.

V prípade potreby prevozu z Banskej Bystrice na miesto konania (Šport Hotel) nás nezabudnite informovať. Postaráme sa o Váš prevoz. Nezabudnite nám oznámiť predpokladaný čas príchodu a odchodu.

Pokúsime sa zabezpečiť aj stráženie Vašich detí – ratolestí tak, aby ste sa plne venovali prednáškam, workshopom a získavaniu informácii.

Prihláste sa čím skôr, pretože kapacita je obmedzená.

PREDBEŽNÝ PROGRAM

Piatok, 13.10.2023

po 16:00Príchod, ubytovanie
18:00 – 20:00Večera
20:00 – 20:10Privítanie účastníkov (Ing. Jaroslav Janovec)
20:10 – 21:30Prednášky + diskusia
20:10 – 20:30Kontakt s pacientom s vrodeným krvácavým ochorením z pohľadu lekára
Záchrannej zdravotnej služby (MUDr. Ivan Majling)
20:30 – 21:00Inovácia a nové trendy v liečbe hemofílie
(prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.)
21:00 – 21:30Diskusia k prednáškam

Sobota, 14.10.2023

09:30 – 12:30Valné zhromaždenie SHZ
12:30 – 14:00Obed
14:00 – 15:00Konzultácie a workshopy 1
 Fyzioterapia (Mgr. Viera Fedorová)
 Hematológia (prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.,
MUDr. Denisa Jankovičová, PhD., MUDr. Tatiana Prigancová, PhD.,
MUDr. Anna Kyselová, PhD.)
 Individuálne konzultácie genetik (RNDr. Iveta Černáková, PhD.)
 Individuálne konzultácie psychológ 
(Mgr. Ľubica Köverová,  PhDr. Katarína Trlicová)
15:00 – 15:20Prestávka
15:20 – 16:00Konzultácie a workshopy 2
 Fyzioterapia (Mgr. Viera Fedorová)
 Hematológia (prof. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.,
MUDr. Denisa Jankovičová, PhD., MUDr. Tatiana Prigancová, PhD.,
MUDr. Anna Kyselová, PhD.)
 Individuálne konzultácie genetik (RNDr. Iveta Černáková, PhD.)
 Individuálne konzultácie psychológ 
(Mgr. Ľubica Köverová,  PhDr. Katarína Trlicová)
16:00 – 16:30Zhodnotenie a ukončenie konferencie (Ing. Jaroslav Janovec
po 16:30Odchod účastníkov konferencie                                                     

Prihláška na podujatie

Prihláška nie je dostupná
SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRUŽENIE