Spoločenské stretnutia SHZ

Slovenské hemofilické združenie od roku 2001 pravidelne ročne organizuje Spoločenské stretnutia hemofilikov.

Hlavnými cieľmi stretnutia sú:

  • priateľské stretnutie členov Slovenského hemofilického združenia v nepracovnej atmosfére,
  • poďakovanie všetkým členom za ich prácu a priazeň,
  • poďakovanie všetkým sponzorom a sympatizantom nášho združenia.

Najbližšie XVI. spoločenské stretnutie Slovenského hemofilického združenia sa uskutoční dňa 23. januára 2016 so začiatkom o 18.00 hodine v penzióne Čierna pani v Martine.

Program stretnutia bude nasledovný:   

18,00 hod. – Otvorenie 

19,00 hod. – večera

20,00 hod. – kultúrny program a zábava

22,30 hod. – druhé jedlo                       

23,00 hod. – zábava

24,00 hod. – tombola

01,00 hod. – zábava

02,00 hod. – občerstvenie a zábava

05,00 hod. – ukončenie 

Do tanca bude hrať živá hudba.

Aj v roku 2017 usporiadame už XVII. ročník spoločenského stretnutia SHZ, ktoré sa uskutoční dňa xx.xx.2017.

SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRUŽENIE