Letný tábor detských hemofilikov

O podujatí

Letný tábor pre deti realizujeme každoročne od roku 1992. Hlavnou myšlienkou bolo ponúknuť deťom s vrodenými poruchami zrážania krvi pocit letného tábora, pretože zo zdravotných dôvodov bolo v minulosti pre deti takmer nemožné zúčastniť sa letných táborov pre zdravé deti. Významným benefitom je, že deti môžu spoznať svojich rovesníkov s rovnakým ochorením, čo im významne pomáha svoje ochorenie zvládať. Letný tábor prebieha veľmi podobne ako iné letné tábory. Pre deti je vždy pripravený bohatý animačný program, výlety, kúpanie v bazéne, opekačka a iné zaujímavé aktivity. Odlišnosťou od iných letných táborov je, že sa tu náš zdravotný personál deťom individuálne venuje v zdokonaľovaní sa vo vnútrožilovej aplikácii liečby sebe samému, čo je základným predpokladom samostatného pacienta. Deti v tábore taktiež podstupujú skupinovú a individuálnu rehabilitáciu. Náš detský tábor začínal, podobne ako pobyt pre dospelých na Domova mládeže Strednej odbornej pedagogickej školy v Turčianskych Tepliciach. Neskôr sme sa presunuli v rámci okresu Turčianske Teplice na hotel Bartoška na horskom prechode Šturec v katastri obce Čremošné. Aktuálne sa letný tábor pre deti koná na chate Lubetha v obci Ľubietová pri horách pri Banskej Bystrici. Od roku 2022 trvá letný tábor detí 1 týždeň.  

Prihláška na podujatie

Prihláška nie je dostupná
SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRUŽENIE