Letný pobyt dospelých hemofilikov

O podujatí

Táto akcia prebieha v lete a trvá 2 týždne. Hlavným cieľom je rehabilitácia a posilnenie pohybového aparátu, vrátane špecializovanej individuálnej fyzioterapie u dospelých pacientov, ktorí často trpia hemofilickou artropatiou. Prvýkrát sa rehabilitačný pobyt pre dospelých pacientov konal v roku 1993 v Turčianskych Tepliciach. Odvtedy sa koná každoročne  Ubytovanie a stravovanie bolo v rokoch 1993-1998 v zariadení Domova mládeže Strednej pedagogickej školy v Turčianskych Tepliciach.  V nasledujúcich rokoch boli pacienti ubytovaní v hoteloch Turiec a Lesník v Turčianskych Tepliciach. Aktuálne sa pobyt koná v penzióne Anesis v Turčianskych Tepliciach. V minulosti bola na rehabilitáciu využívaná spolupráca s Kúpeľmi Turčianske Teplice, v súčasnosti sú fyzioterapeuti prítomní priamo na pobyte. Taktiež aktuálne prebieha spolupráca s Katedrou fyzioterapie Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici, kedy študenti 2.ročníka môžu v pobyte absolvovať letnú prax pod dohľadom skúsených fyzioterapeutov. Skupinová rehabilitácia prebieha vo vode, kedy využívame spoluprácu s Aquaparkom v Turčianskych Tepliciach a individuálna rehabilitácia na suchu v penzióne Anesis, kde je pre tento účel vyčlenená samostatná miestnosť. Okrem intenzívnej rehabilitácie je pobyt aj obľúbenou spoločenskou udalosťou a teší sa medzi pacientmi veľkej obľube.  

Prihláška na podujatie

Prihláška nie je dostupná
SLOVENSKÉ HEMOFILICKÉ ZDRUŽENIE