Predbežná správa verejnej zbierky 000-2019-004700

Verejná finančná zbierka sa vykonávala na celom území Slovenskej republiky od 15. februára 2019 do 31. decembra 2019 a bola vykonaná sústreďovaním finančných prostriedkov na osobitnom účte zbierky číslo SK05 0200 0000 0034 5406 3157 zriadenom vo VÚB, a.s., ktoré boli získané:

2% z dane a pandémia koronavírusu

Prosíme všetkých, ktorí nepodajú daňové priznanie do 31.3.2020 a chcú poukázať 2% z dane, aby do 31.3.2020 požiadali elektronicky, resp. písomne o odklad podania daňového priznania. Podľa súčasnej legislatívy a právneho stavu, ak to neurobíte, nebudete môcť poukázať 2% z dane.

COVID-19 - odporúčania a štandardné postupy

Milí priatelia,

v súvislosti s pandémiou koronavírusu Vám prinášame odporúčania a preventívne informácie, ako sú napr.:
- 10 odporúčaní pri COVID-19
- Osoby s vyšším rizikom ochorenia
- Pomoc sebe a druhým
- Čo robiť, ak ste chorý?
- Ako sa rozprávať s deťmi o Corona víruse COVID-19

Infekcia COVID-19 a vrodená porucha zrážania krvi

Vážení priatelia, prinášame niekoľko informácií, ktoré môžu byť pre Vás užitočné.

Prenos vírusu SARS-CoV-2, ktorý je pôvodcom ochorenia COVID-19 koncentrátmi koagulačných faktorov vyrobenými z ľudskej plazmy nehrozí, nakoľko metóda antivírusového ošetrenia koncentrátov - metóda solvent/detergent túto skupinu vírusov ničí.

29. február 2020 - Medzinárodný deň zriedkavých chorôb

Aj Slovenské hemofilické združenie sa zapojilo do kampane Zriedkavé choroby, ktorá vyšla 28.2.2020. Môžete sa v nej dočítať o hemofílii, metabolických ochoreniach či príbehu pacienta s amyotrofickou laterálnou sklerózou.

Viac na: https://www.info-zdravie.sk/?p=3845&preview=true&_thumbnail_id=3860&token=Zapoxo

a

Syndikovať obsah