REHABILITAČNÉ POBYTY - LETO 2019 - Prihlasovanie otvorené

 

XIX. REHABILITAČNO-EDUKAČNÝ TÁBOR DETÍ S VRODENÝM KRVÁCAVÝM OCHORENÍM PREDŠKOLSKÉHO VEKU S RODIČOM

Tábor je pre dieťa do 6 rokov s rodičom.

PROJEKT ZRÝCHLENIA IDENTIFIKÁCIE PACIENTA S VRODENÝM KRVÁCAVÝM OCHORENÍM NA MIESTE DOPRAVNEJ NEHODY

Dopravná nehoda predstavuje kritickú situáciu, ktorej účastníci sú priamo ohrození na živote. Ak je účastníkom dopravnej nehody pacient s vrodeným krvácavým ochorením, riziko ohrozenia života pacienta je niekoľkonásobne vyššie.

Predbežná správa verejnej zbierky 000-2018-006039

Verejná finančná zbierka sa vykonávala na celom území Slovenskej republiky od 15. februára 2018 do 31. decembra 2018 a bola vykonaná sústreďovaním finančných prostriedkov na osobitnom účte zbierky číslo SK06 0200 0000 0017 9499 4151 zriadenom vo VÚB, a.s., ktoré boli získané:

Verejná finančná zbierka hemofilikov - 21. - 23. marca 2019

Milí priatelia,

pri príležitosti Svetového dňa hemofílie organizuje Nadácia Tesco a TESCO STORES SR, a.s. spolu so Slovenským hemofilickým združením verejnú finančnú zbierku. Výťažok zbierky bude použitý na rehabilitačné pobyty pre hemofilikov - deti i dospelých spojenú s ich vzdelávaním, ktoré sú dôležitou súčasťou zmierňovania fyzických následkov tohto ochorenia.

XI. HEMOFILICKÉ DNI

Národné hemofilické centrum KHaT LFUK, Univerzitná nemocnica Bratislava, Slovenská hemofilická pracovná skupina SHaTS SLS a Slovenské hemofilické združenie

organizujú

XI. HEMOFILICKÉ DNI
s medzinárodnou účasťou

Syndikovať obsah