SHZ sa zapojilo do vianočnej zbierky SHR

Slovenská humanitná rada zorganizovala aj v závere roka 2011 vianočnú dobročinnú zbierku s názvom "Pomôžte spolu s nami", ktorá sa uskutočnila v spolupráci s významným partnerom SHR - Nadáciou Tesco. 

Už 10. ročník tejto tradičnej verejnej finančnej zbierky sa začal 24. novembra a skončil 18. decembra. 

Šťastné vykročenie do roku 2012

Milí členovia, dobrovoľníci, priaznivci, sponzori a podporovatelia Slovenského hemofilického združenia,

Milí priatelia,


Končí sa rok 2011 a predo dvermi je nový rok 2012.

Dovoľte mi, aby som sa všetkým poďakoval za spoluprácu , pomoc a podporu nielen v končiacom roku 2011, ale aj v predchádzajúcich rokoch.

PF´2012

 

Nové číslo HS 02/2011

Milí priatelia - členovia SHZ, 

v týchto dňoch dostanete do poštových schránok na svoje adresy ďalšie číslo Hemofilického spravodajcu 02/2011. 

V prípade neobdržania tejto publikácie spomeňte si, či ste nemenili svoje kontaktné údaje a nedali nám o tom vedieť, resp. či máte poplatené ročné členské poplatky. 

Šťastné a veselé Vianoce

 

Slovenské hemofilické združenie

želá svojim členom, ich rodinným príslušníkom, priateľom, zdravotníckym pracovníkom, sponzorom, priaznivcom

Syndikovať obsah