29. február 2020 - Medzinárodný deň zriedkavých chorôb

Aj Slovenské hemofilické združenie sa zapojilo do kampane Zriedkavé choroby, ktorá vyšla 28.2.2020. Môžete sa v nej dočítať o hemofílii, metabolických ochoreniach či príbehu pacienta s amyotrofickou laterálnou sklerózou.

Viac na: https://www.info-zdravie.sk/?p=3845&preview=true&_thumbnail_id=3860&token=Zapoxo

a

REHABILITAČNÉ POBYTY - LETO 2020 - Prihlasovanie otvorené

 

XX. REHABILITAČNO-EDUKAČNÝ TÁBOR DETÍ S VRODENÝM KRVÁCAVÝM OCHORENÍM PREDŠKOLSKÉHO VEKU S RODIČOM

Tábor je pre dieťa do 6 rokov s rodičom.

XX. spoločenské stretnutie

Slovenské hemofilické združenie organizuje už v poradí XX. spoločenské stretnutie hemofilikov. 

Hlavnými cieľmi stretnutia sú:
- priateľské stretnutie členov Slovenského hemofilického združenia v nepracovnej atmosfére,
- poďakovanie všetkým členom za ich prácu a priazeň,
- poďakovanie všetkým sponzorom a sympatizantom nášho združenia.

PF´2020

Slovenské hemofilické združenie

želá svojim členom, ich rodinným príslušníkom, priateľom, zdravotníckym pracovníkom, sponzorom, priaznivcom

Vyúčtovanie verejnej zbierky pod číslom: 000-2018-006039

Verejná zbierka bola zapísaná do registra zbierok Ministerstvom vnútra SR pod registrovým číslom zbierky 000-2018-006039 dňa 25.01.2018 , na základe zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ustanovením § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Syndikovať obsah