Šťastné vykročenie do roku 2012

Milí členovia, dobrovoľníci, priaznivci, sponzori a podporovatelia Slovenského hemofilického združenia,

Milí priatelia,


Končí sa rok 2011 a predo dvermi je nový rok 2012.

Dovoľte mi, aby som sa všetkým poďakoval za spoluprácu , pomoc a podporu nielen v končiacom roku 2011, ale aj v predchádzajúcich rokoch.

PF´2012

 

Nové číslo HS 02/2011

Milí priatelia - členovia SHZ, 

v týchto dňoch dostanete do poštových schránok na svoje adresy ďalšie číslo Hemofilického spravodajcu 02/2011. 

V prípade neobdržania tejto publikácie spomeňte si, či ste nemenili svoje kontaktné údaje a nedali nám o tom vedieť, resp. či máte poplatené ročné členské poplatky. 

Šťastné a veselé Vianoce

 

Slovenské hemofilické združenie

želá svojim členom, ich rodinným príslušníkom, priateľom, zdravotníckym pracovníkom, sponzorom, priaznivcom

Prielom v liečbe hemofílie?

V mesiaci december 2011 prebehla médiami vo svete veľmi zaujímavá správa, ktorá by mohla mať v budúcnosti veľkú nádej pre hemofilikov B a pevne dúfame aj pre hemofilikov A.

Pevne veríme, že sa vedci budú uberať správnym smerom a život hemofilikov sa kvalitatívne podstatne zlepší.

Syndikovať obsah