Šťastné vykročenie do roku 2013

Milí členovia, dobrovoľníci, priaznivci, sponzori a podporovatelia Slovenského hemofilického združenia,

Milí priatelia,


Končí sa rok 2012 a predo dvermi je nový rok 2013.

Dovoľte mi, aby som sa všetkým poďakoval za spoluprácu, pomoc a podporu nielen v končiacom roku 2012, ale aj v predchádzajúcich rokoch.

PF´2013

 

Slovenské hemofilické združenie

želá svojim členom, ich rodinným príslušníkom, priateľom, zdravotníckym pracovníkom, sponzorom, priaznivcom

Šťastné a veselé Vianoce

 

Slovenské hemofilické združenie

želá svojim členom, ich rodinným príslušníkom, priateľom, zdravotníckym pracovníkom, sponzorom, priaznivcom

Dôležité informácie – výmena parkovacieho preukazu a preukazu ZŤP

Nezabudnite požiadať o výmenu označenia auta za parkovací preukaz. Na výmenu zostávajú už iba necelé dva mesiace.

Držitelia starých osobitných označení motorových vozidiel prepravujúcich ťažko zdravotne postihnutú osobu či ťažko pohybovo postihnutú osobu by mali o ich výmenu za parkovací preukaz požiadať do 31. decembra 2012.

XI. Jesenný rehabilitačno-rekondičný pobyt pre dospelých

Slovenské hemofilické združenie pripravuje XI. Jesenný rekondično - rehabilitačný pobyt pre dospelých hemofilikov, a to v mesiaci november 2012. Ak prejavíte o tento pobyt záujem, prosíme Vás o neodkladné nahlásenie sa do 14.10.2012.

Neváhajte a prihláste sa na rekondičný pobyt čím skôr! 

Môžete to urobiť aj nasledovnou prihláškou: 

Syndikovať obsah