Dôležité informácie / Important information / Важлива інформація

Dôležité informácie / Important information / Важлива інформація

Po slovensky / In english / Українською мовою

Slovenské hemofilické združenie je pripravené pomôcť / Slovak hemophilia society is ready to help / Словацька спілка гемофілії готова допомагати.

-------------------

PF´2022

Slovenské hemofilické združenie

želá svojim členom, ich rodinným príslušníkom, priateľom, zdravotníckym pracovníkom, sponzorom, priaznivcom

Vyúčtovanie verejnej zbierky pod číslom 000-2020-005021

Verejná zbierka bola zapísaná do registra zbierok Ministerstvom vnútra SR pod registrovým číslom zbierky 000-2020-005021 dňa 17.01.2020 , na základe zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ustanovením § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Šťastné a veselé Vianoce

Slovenské hemofilické združenie

želá svojim členom, ich rodinným príslušníkom, priateľom, zdravotníckym pracovníkom, sponzorom, priaznivcom

R.I.P. - Anton Tenczer

Milí priatelia,

s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás opustil náš dlhoročný priateľ a aktívny člen našej organizácie, pán Anton Tenczer.

Rodine a najbližším vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Syndikovať obsah