Daniel Hevier: KR.V. - slávnostné odkrytie knihy pre deti

Spisovateľ Daniel Hevier napísal unikátnu knihu. Nielen preto, že je to prvá kniha s tematikou hemofílie, nízkej zrážanlivosti krvi, ale tvoril ju priamo s deťmi s touto diagnózou v letnom rehabilitačnom tábore Slovenského hemofilického združenia.

KR.V. ako ako Krajina V. alebo Kráľovná Viktória.

Oznam - Použitie výnosu z verejnej zbierky 2012

Slovenské hemofilické združenie organizovalo v roku 2012 pri príležitosti Svetového dňa hemofílie verejnú finančnú zbierku v termíne 1. februára 2012 - 31. decembra 2012.

XIII. hemofilický ples

Slovenské hemofilické združenie organizuje už v poradí XIII. reprezentačný ples hemofilikov. 

Hlavnými cieľmi plesu sú:
- priateľské stretnutie členov Slovenského hemofilického združenia v nepracovnej atmosfére,
- poďakovanie všetkým členom za ich prácu a priazeň,
- poďakovanie všetkým sponzorom a sympatizantom nášho združenia.

Šťastné vykročenie do roku 2013

Milí členovia, dobrovoľníci, priaznivci, sponzori a podporovatelia Slovenského hemofilického združenia,

Milí priatelia,


Končí sa rok 2012 a predo dvermi je nový rok 2013.

Dovoľte mi, aby som sa všetkým poďakoval za spoluprácu, pomoc a podporu nielen v končiacom roku 2012, ale aj v predchádzajúcich rokoch.

PF´2013

 

Slovenské hemofilické združenie

želá svojim členom, ich rodinným príslušníkom, priateľom, zdravotníckym pracovníkom, sponzorom, priaznivcom

Syndikovať obsah