Vyúčtovanie verejnej zbierky pod číslom 000-2020-005021

Verejná zbierka bola zapísaná do registra zbierok Ministerstvom vnútra SR pod registrovým číslom zbierky 000-2020-005021 dňa 17.01.2020 , na základe zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ustanovením § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Šťastné a veselé Vianoce

Slovenské hemofilické združenie

želá svojim členom, ich rodinným príslušníkom, priateľom, zdravotníckym pracovníkom, sponzorom, priaznivcom

R.I.P. - Anton Tenczer

Milí priatelia,

s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že nás opustil náš dlhoročný priateľ a aktívny člen našej organizácie, pán Anton Tenczer.

Rodine a najbližším vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

XIX. Jesenný rehabilitačno - rekondičný pobyt pre dospelých hemofilikov - ZRUŠENÝ

Milí priatelia,

na základe uznesenia Vlády SR č. 638 z 3.11.2021 bol od 8.11.2021 okres Turčianske Teplice zaradený do 3. stupňa ohrozenia (čiernej farby). Na základe tohto uznesenia a Vyhlášky č. 253/2021 Úradu verejného zdravotníctva SR – "Covid Automatu" budú musieť byť od 8.11.2021 uzatvorené ubytovacie zariadenia, ale aj aquaparky v okrese Turčianske Teplice.

XIX. Jesenný rehabilitačno - rekondičný pobyt pre dospelých hemofilikov

Slovenské hemofilické združenie pripravuje XIX. Jesenný rehabilitačno - rekondičný pobyt pre dospelých hemofilikov, a to v mesiaci november 2021. Ak prejavíte o tento pobyt záujem, prosíme Vás o neodkladné nahlásenie sa do 10.10.2021 (po tomto termíne už nebudeme môcť akceptovať prihlásenie sa).

Syndikovať obsah