Vyúčtovanie verejnej zbierky pod číslom: 000-2019-004700

Verejná zbierka bola zapísaná do registra zbierok Ministerstvom vnútra SR pod registrovým číslom zbierky 000-2019-004700 dňa 16.01.2019 , na základe zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ustanovením § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Šťastné a veselé Vianoce

Slovenské hemofilické združenie

želá svojim členom, ich rodinným príslušníkom, priateľom, zdravotníckym pracovníkom, sponzorom, priaznivcom

XIX. Jesenný rehabilitačno - rekondičný pobyt pre dospelých hemofilikov - ZRUŠENÝ

Milí priatelia,

vzhľadom  na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu na Slovensku sme nútený zrušiť XIX. Jesenný rehabilitačno - rekondičný pobyt pre dospelých hemofilikov, ktorý sa mal uskutočniť v dňoch 8. - 20. novembra 2020 v Turčianskych Tepliciach.

VI. Jesenné stretnutie s odborníkmi

Slovenské hemofilické združenie

Vás srdečne pozýva na

VI. Jesenné stretnutie s odborníkmi,

OPÄŤ ROZSVIETIME ČERVENÉ SVETLÁ - SVETOVÝ DEŇ HEMOFÍLIE 2020

V piatok 17. apríla 2020 si pripomíname Svetový deň hemofílie. Slovenské hemofilické združenie sa pripája k celosvetovej iniciatíve "Rozsvieťme červené svetlá" za účelom zvyšovania povedomia o hemofílii.

Syndikovať obsah