Verejná finančná zbierka hemofilikov - 21. - 23. marca 2019

Milí priatelia,

pri príležitosti Svetového dňa hemofílie organizuje Nadácia Tesco a TESCO STORES SR, a.s. spolu so Slovenským hemofilickým združením verejnú finančnú zbierku. Výťažok zbierky bude použitý na rehabilitačné pobyty pre hemofilikov - deti i dospelých spojenú s ich vzdelávaním, ktoré sú dôležitou súčasťou zmierňovania fyzických následkov tohto ochorenia.

XI. HEMOFILICKÉ DNI

Národné hemofilické centrum KHaT LFUK, Univerzitná nemocnica Bratislava, Slovenská hemofilická pracovná skupina SHaTS SLS a Slovenské hemofilické združenie

organizujú

XI. HEMOFILICKÉ DNI
s medzinárodnou účasťou

XIX. spoločenské stretnutie

Slovenské hemofilické združenie organizuje už v poradí XIX. spoločenské stretnutie hemofilikov. 

Hlavnými cieľmi stretnutia sú:
- priateľské stretnutie členov Slovenského hemofilického združenia v nepracovnej atmosfére,
- poďakovanie všetkým členom za ich prácu a priazeň,
- poďakovanie všetkým sponzorom a sympatizantom nášho združenia.

PF´2019

Slovenské hemofilické združenie

želá svojim členom, ich rodinným príslušníkom, priateľom, zdravotníckym pracovníkom, sponzorom, priaznivcom

Vyúčtovanie verejnej zbierky pod číslom: 000-2017-006620

Verejná zbierka bola zapísaná do registra zbierok Ministerstvom vnútra SR pod registrovým číslom zbierky 000-2017-006620 dňa 19.01.2017, na základe zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ustanovením § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Syndikovať obsah