Veselé Veľkonočné sviatky

Veľká noc je pre mnohých z nás oslavou jari, pre mnohých zasa veľkou duchovnou oporou a symbolom znovuzrodenia.

Prajeme Vám požehnané Veľkonočné sviatky a nech Veľká noc Vám prinesie veľa hojnosti, pokoja, pohody a hlavne zdravie.

Slovenské hemofilické združenie

 

Predbežná správa verejnej zbierky 000-2020-005021

Verejná finančná zbierka sa vykonávala na celom území Slovenskej republiky od 15. februára 2020 do 31. decembra 2020 a bola vykonaná sústreďovaním finančných prostriedkov na osobitnom účte zbierky číslo SK06 0200 0000 0017 9499 4151 zriadenom vo VÚB, a.s., ktoré boli získané:

Darček pre XXX. letný rehabilitačno - rekondičný pobyt dospelých hemofilikov

Máme nový , ktorý nám darovala spoločnosť 

XXI. spoločenské stretnutie - ZRUŠENÉ

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu na Slovensku a opatrenia pre zastavenie šírenia epidémie COVID-19, sa Republikový výbor Slovenského hemofilického združenia rozhodol zrušiť XXI. SPOLOČENSKÉ STRETNUTIE členov Slovenského hemofilického združenia, ktoré sa malo konať dňa 13.2.2021.

Republikový výbor SHZ

PF´2021

Slovenské hemofilické združenie

želá svojim členom, ich rodinným príslušníkom, priateľom, zdravotníckym pracovníkom, sponzorom, priaznivcom

Syndikovať obsah