European Haemophilia Consortium

 

Európske hemofilické konzorcium

 

Členom tejto organizácie sme od samotného vzniku SHZ od roku 1990. Každoročne sa zúčastňujeme kongresov poriadaných EHC a aktívne sa zapájame do jej štruktúr a činností. 

 

 

Viac informácii o tejto organizácii a jej činnosti si môžete prečítať na: www.ehc.eu