World Federation of Hemophilia

 

Svetová hemofilická federácia

 

Členom tejto organizácie sme od augusta 1990 (14.-19.8.1990), kedy sme boli na XIX. kongrese WFH vo Washingtone v USA prijatý spolu s Českým hemofilickým zväzom za riadneho člena ako Česko-Slovenská hemofilická federácia.

Po rozdelení bývalej Českej a Slovenskej federatívnej republiky nástupníckou organizáciou v členstve bol Český hemofilický zväz. SHZ bolo prijaté za riadneho člena formálne, ale oficiálne 27.4.1994 na XXII. Valnom zhromaždení WFH počas XXI. kongresa WFH v Mexico City v Mexiku konaného 24.-29.4.1994.

Od prijatia sa SHZ aktívne zapája do činností WFH. Prezident WFH Brian O'Mahony navštívil našu krajinu v dňoch 4.1.-6.1.1996 pri príležitosti odovzdávania ceny najlepšej dvojice roka 1994 v tzv. Twinning programe (dvojičkovom programe). WFH ocenila Národné hemofilické centrum v Bratislave s NHC v Tel Hashomery v Izraeli. Výbor WFH rozhodol, že najvýznamnejšou prácou a najvýznamnejším príkladom úspechu spomenutého programu v jeho úvodnom roku 1994 bola spolupráca medzi hemofilickými liečebnými centrami v Tel Hashomery a Bratislave, preto sa rozhodol udeliť prvé každoročné ocenenie pre Dvojicu roka pre uvedené NHC. Ceny prevzala Doc. MUDr. Angelika Bátorová, CSc. a Prof. Uri Martinowitz. Bližšie informácie nájdete na stránku WFH: www.wfh.org