Verejné finančné zbierky

Slovenské hemofilické združenie pre svoju rozsiahlu činnosť potrebuje finančné prostriedky, bez ktorých by nemohlo vykonávať v takom širokom rozsahu.

Na základe zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov každoročne požiada Ministerstvo vnútra SR o registráciu zbierky.

Verejné finančné zbierky sa konajú pri príležitosti Svetového dňa hemofílie za účelom zbierania finančných prostriedkov na prípravu a realizáciu rehabilitačno - rekondičných pobytov pre hemofilikov spojenú so vzdelávaním, na podporu programov prevencie, liečby vrodených krvácavých ochorení, poradenskej, psychosociálnej pomoci, na vybudovanie rehabilitačného centra organizácie a na podporu činnosti pacientom s vrodeným krvácavým ochorením a ich rodinám na území Slovenskej republiky.

Verejná zbierka sa koná na všeobecne prospešný účel ochrany zdravia, ktorej výnos bude použitý na území Slovenskej republiky na skvalitnenie života hemofilikov.

Verejná zbierka je zapísaná do registra zbierok pod registrovým číslom zbierky:
000-2023-019417.

Overenie v registri verejných zbierok po zadaní čísla zbierky:  TU

1. Verejná finančná zbierka sa bude vykonávať na celom území Slovenskej republiky od 6. februára 2023 do 31. decembra 2023.

2. Dobrovoľné peňažné príspevky tvoriace hrubý výnos zbierky sa budú zhromažďovať na osobitnom účte zbierky číslo SK05 0200 0000 0034 5406 3157 zriadenom vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., ktoré boli získané vykonávaním zbierky:

a. zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov (ďalej len "príspevok") na osobitný účet zbierky od 6. februára 2023 do 31. decembra 2023,
b. zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS (ďalej len "darcovská správa SMS") prostredníctvom podniku poskytujúceho elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby na telefónne číslo 877 od 1. marca 2023 do 31. decembra 2023; výška príspevku z ceny zasielaných darcovských správ SMS bude 96% z ceny jednej darcovskej správy SMS a tieto príspevky musia byť odvedené na osobitný účet do 90 dní odo dňa ukončenia zbierky,
c. zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek v období od 6. februára 2023 do 31. decembra 2023; občianske združenie otvorí pokladničky do 15 dní odo dňa ukončenia vykonávania zbierky do stacionárnych pokladničiek a zabezpečí, aby vybrané príspevky boli po vyhotovení zápisnice o otvorení pokladničky vložené do piatich dní odo dňa otvorenia pokladničky na osobitný účet,
d. zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek od 14. marca 2023 do 27. marca 2023; občianske združenie otvorí pokladničky do 15 dní odo dňa ukončenia vykonávania zbierky do prenosných pokladničiek a zabezpečí, aby vybrané príspevky boli po vyhotovení zápisnice o otvorení pokladničky vložené do piatich dní odo dňa otvorenia pokladničky na osobitný účet,

 

Aktuálne rozhodnutie na vykonávanie verejnej finančnej zbierky na Slovensku pre rok 2023:

Rozhodnutie MV SR - 2023

 

Vyúčtovania zbierok z minulých rokov:

- Predbežná správa zbierky v roku 2021
- Záverečná správa zbierky v roku 2020
- Predbežná správa zbierky v roku 2020
- Záverečná správa zbierky v roku 2019
- Predbežná správa zbierky v roku 2019
- Záverečná správa zbierky v roku 2018
- Predbežná správa zbierky v roku 2018
- Záverečná správa zbierky v roku 2017
- Predbežná správa zbierky v roku 2017
- Záverečná správa zbierky v roku 2016
- Predbežná správa zbierky v roku 2016
- Verejná zbierka v roku 2015
- Predbežná správa zbierky v roku 2015
- Verejná zbierka v roku 2014 (08-12/2014)
- Predbežná správa zbierky v roku 2014 (08-12/2014)
- Verejná zbierka v roku 2014 (01-07/2014)
- Verejná zbierka v roku 2013
- Verejná zbierka v roku 2012
- Verejná zbierka v roku 2011
- Verejná zbierka v roku 2010
- Verejná zbierka v roku 2009
- Verejná zbierka v roku 2008
- Verejná zbierka v roku 2007