PF´2023

Slovenské hemofilické združenie

želá svojim členom, ich rodinným príslušníkom, priateľom, zdravotníckym pracovníkom, sponzorom, priaznivcom

a návštevníkom našej web-stránky

veľa zdravia a šťastia v novom roku 2023.

"Spolu k lepšiemu životu" / "Together towards a better life" .