URGENT !!!! - Zmena miesta konania Zasadnutia Stredoslovenskej skupiny SHZ

POZOR ZMENA !!!

Vážení členovia Stredoslovenskej regionálnej skupiny SHZ. Informujeme Vás, že z technických príčin nebude možné pre účely zasadnutia Stredoslovenskej skupiny SHZ 4.6.2022 v Banskej Bystrici využiť reštauráciu Kredit na Ul.29.augusta, kde ste boli pozvaní.

Preto sme museli ihneď zabezpečiť náhradné miesto konania.

Zasadnutie sa uskutoční 4.6.2022 v nezmenenom čase 9:30 v školiacom centre EDUKA vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica.

Adresa: Námestie Ludvíka Svobodu 1, Banská Bystrica.

Parkovanie na parkovisku pre verejnosť pri MHD a potom bezbariérový prístup podľa obrázkov.

Pre prístup autom odporúčame zo všetkých smerov využiť obchvat mesta Banská Bystrica (cesta R1) a výjazd "Banská Bystrica - Podlavice".

Členovia zo západného a východného Slovenska budú o zasadnutí svojich regionálnych skupín informovaní pozvánkou.

Ďakujeme.