REHABILITAČNÉ POBYTY - LETO 2022 - Prihlasovanie otvorené

 

XXII. REHABILITAČNO-EDUKAČNÝ TÁBOR DETÍ S VRODENÝM KRVÁCAVÝM OCHORENÍM PREDŠKOLSKÉHO VEKU S RODIČOM

Tábor je pre dieťa do 6 rokov s rodičom.

Miesto konania: Chata Lubetha, Ľubietová*
Nástup: 6.8.2022 - sobota
Ukončenie: 13.8.2022 - sobota

Na Chate Lubetha je zabezpečené ubytovanie, stravovanie. Pobyt bude zabezpečený lekárskym dohľadom, fyzioterapeutom. Počas tohto pobytu sa otvára priestor pre skupinku detí v predškolskom veku dostať sa medzi deti, ktoré majú podobné problémy a sú postihnuté vrodeným krvácavým ochorením. Vytvorí sa priestor pre rodičov dozvedieť sa odpovede na mnohé nezodpovedané otázky.  Rozhovor s lekárom o všetkom, čo sa hemofílie týka, počnúc o spôsobe života hemofilika, rizikách, ale hlavne o cieľovej možnosti, čiže o integrácií dieťaťa medzi ostatné deti a vedenie plnohodnotného života. Zabezpečili sme kvalifikovaného fyzioterapeuta, ktorý rodičov spolu s deťmi naučí základné cvičebné jednotky, pomocou ktorých budú rodičia podporovať fyzickú zdatnosť svojich ratolestí, a tým aj predchádzať krvácavým príhodám. Spoločne s lekárom sa rodičia učia riediť faktory a podávať ich svojmu dieťaťu.

Stretnete sa tu aj s deťmi školského veku, ktoré sa zabávajú a zároveň sa učia cvičiť, riediť a podávať si koncentráty.

Prihláška na tábor:   TU - Prihlasovanie do 31.5.2022

Platbu za pobyty Vás žiadame zaslať bankovým prevodom na účet SHZ do 15.6.2022

VÚB - IBAN:   SK94 0200 0000 0000 3413 4592

V rubrike „Správa pre prijímateľa“ - uveďte účel platby (meno a priezvisko + názov tábora, na ktorý sa prihlasujete), napr: Jozef Mrkvička edukačný

Ďalšie informácie získate:
Vedúci pobytu:   MUDr. Martin Sedmina
Telefón:    0907 615 270   
e-mail:    martin.sedmina@yahoo.com

 

XXXI. LETNÝ REHABILITAČNÝ TÁBOR DETÍ

Miesto konania: Chata Lubetha, Ľubietová*
Nástup: 6.8.2022 - sobota
Ukončenie: 13.8.2022 - sobota

Táborníci budú ubytovaní na Chate Lubetha. Strava: raňajky, desiata, obed, večera, olovrant, II. večera a celodenný pitný režim sú zabezpečené. Lekár a zdravotná sestra sa postarajú o profylaxiu, zároveň naučia deti, ako sa riedi a podáva faktor. Fyzioterapeuti sa postarajú o zábavnú formu cvičenia a spevnenie svalstva, v prípade potreby sa deťom budú venovať individuálne. Cvičenie vo vode - kúpalisko. Výlety do lesa, táborák, opekanie, karneval, diskotéka, nočná hra, ale aby som neprezradil všetko, tak už... .
Pri vyplnení prihlášky v poznámke uveď svoje námety a želania, chcem byť ubytovaný s.....

Prihláška na tábor:   TU - Prihlasovanie do 31.5.2022

Platbu za pobyty Vás žiadame zaslať bankovým prevodom na účet SHZ do 15.6.2022

VÚB - IBAN:   SK94 0200 0000 0000 3413 4592

V rubrike „Správa pre prijímateľa“ - uveďte účel platby (meno a priezvisko + názov tábora, na ktorý sa prihlasujete), napr: Jozef Mrkvička deti

Ďalšie informácie získate:
Vedúci pobytu:   Ing. Marek Ottinger
Telefón:   0915 752 203
e-mail:   ottinger.marek@gmail.com

 

XXXI. REHABILITAČNO – REKONDIČNÝ POBYT PRE DOSPELÝCH

Miesto konania: penzión ANESIS, Kollárova č.689, Turčianske Teplice**
Nástup: 31.7.2022 - nedeľa
Ukončenie: 12.8.2022 - piatok

Každá dospelá osoba s vrodeným krvácavým ochorením (ďalej len VKCH) a zároveň aj s členstvom v SHZ má ubytovanie, stravovanie zdarma. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, prichádzame s ponukou pre rodinných príslušníkov dospelých osôb s VKCH (účastníkov rehabilitačno – rekondičného pobytu), ktorí sa môžu zúčastniť taktiež tohto pobytu, len ak to umožnia nám poskytnuté kapacity. Nezaručujeme manželským párom, že budú spolu na izbe.

Termíny:
Pobyt na dva týždne:   31.7. - 12.8.2022
Pobyt na prvý týždeň:   31.7. - 6.8.2022
Pobyt na druhý týždeň:   6.8. - 12.8.2022

Prihláška na tábor:   TU - Prihlasovanie do 31.5.2022

Platbu za pobyty Vás žiadame zaslať bankovým prevodom na účet SHZ do 15.6.2022

VÚB - IBAN:   SK94 0200 0000 0000 3413 4592

V rubrike „Správa pre prijímateľa“ - uveďte účel platby (meno a priezvisko + názov tábora, na ktorý sa prihlasujete), napr: Peter Mrkvička dospeli

Ďalšie informácie získate:
Vedúci pobytu:   RNDr. Mariana Krkošová 
Telefón:   0903 695 212
e-mail:   krkosova.mar@gmail.com

 

OZNAMY K TÁBOROM:

1. SHZ môže v odôvodnených a  závažných prípadoch poskytnúť zníženie alebo odpustenie účastníckeho  poplatku na rehabilitačno - rekondičných pobytoch, a to len na základe písomnej žiadosti, ktorá musí byť doručená na SHZ spolu s prihláškou na pobyt. Po ukončení termínu prihlasovania (do 31.5.2022) nebude žiadosť o odpustenie poplatku akceptovaná.
   
3. Účasť na táboroch SHZ je možná len po zaplatení členského poplatku za rok 2022 (zároveň aj predošlých rokov) a uhradení poplatku za pobyt. Pre rok 2022 je členský poplatok minimálne 5,00 € . V rubrike „Správa pre prijímateľa“ uveďte rok, za ktorý platíte členské + meno a priezvisko.

Ak ste prihlásený na akýkoľvek z uvedených pobytov a zaplatili ste poplatok a dodatočne zistíte, že sa nemôžete pobytu zúčastniť, prosíme, ihneď informujte vedúceho pobytu !!!

Prosíme neobťažujte nás platením členských poplatkov počas konania táborov.

Ak neviete, či máte zaplatený členský poplatok, zistíte to na e-maile: shz@shz.sk


* Chata Lubetha, 976 55 Ľubietová, www.chatalubetha.sk

** penzión ANESIS, Kollárova č.689, Turčianske Teplice, www.penzionanesis.sk