Výhody členstva

Členstvo v Slovenskom hemofilickom združení má mnoho výhod, medzi mnohé patria aj tieto:

  • poskytovanie základného a špecializovaného sociálneho poradenstva,
  • poskytovanie pomoci pri presadzovaní oprávnených požiadaviek svojich členov v sociálnej a zdravotnej oblasti a hájenie ich záujmov,
  • možnosť zúčastňovať sa rôznych poriadaných akcií SHZ,
  • možnosť zúčastňovať sa rekondičných a rehabilitačných táborov za nízke poplatky,
  • získanie najdôležitejších informácii z oblasti zdravotnej, sociálnej, pracovnej a pod.,
  • sprostredkovanie najnovších informácii z oblasti zdravotnej, sociálnej, pracovnej a pod.,
  • prostredníctvom členskej zóny získať najnovšie informácie o činnosti SHZ,
  • prijímať pomoc od SHZ a jej členov v rôznych oblastiach,
  • poskytnúť pomoc iným členom SHZ,
  • bezplatné zasielanie publikácii SHZ - Hemofilický spravodajca, Sociálno-právny informátor