XIX. Jesenný rehabilitačno - rekondičný pobyt pre dospelých hemofilikov

Slovenské hemofilické združenie pripravuje XIX. Jesenný rehabilitačno - rekondičný pobyt pre dospelých hemofilikov, a to v mesiaci november 2021. Ak prejavíte o tento pobyt záujem, prosíme Vás o neodkladné nahlásenie sa do 10.10.2021 (po tomto termíne už nebudeme môcť akceptovať prihlásenie sa).

Neváhajte a prihláste sa na rekondičný pobyt čím skôr, kapacita je obmedzená! 

Môžete to urobiť aj nasledovnou prihláškou): 

Prihláška - JESENNÝ REHABILITAČNO - REKONDIČNÝ POBYT PRE DOSPELÝCH

 

XIX. JESENNÝ REHABILITAČNO - REKONDIČNÝ POBYT PRE DOSPELÝCH

XIX. Jesenný rehabilitačno - rekondičný pobyt pre dospelých sa bude konať v čase 7. - 19. novembra 2021 v Turčianskych Tepliciach. Ubytovanie ako aj stravovanie je zabezpečené v Penzióne Anesis. 

Rehabilitácia by mala prebiehať v Slovenských liečebných kúpeľoch individuálne, tak ako to prebieha počas kúpeľnej liečby (ak nám to dovolia epidemiologické opatrenia v tom čase). Preto Vás žiadame uviesť v návratke Vami požadované procedúry - aj na ktorú časť tela, a my sa pokúsime Vám ich zabezpečiť. Predpokladáme, že využívať procedúry a SPA & Aquapark bude možné v režime OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19 do 180 dní). Ďalej Vás žiadame uviesť údaje o preventívnej liečbe (ak ste naň nastavený), t.j. v ktorý deň a s akým množstvom IU.

Nástupné termíny:
nedeľa 7.11.2021 do piatka 19.11.2021        celý pobyt
nedeľa 7.11.2021 do soboty 13.11.2021       pobyt na prvý týždeň
sobota 13.11.2021 do piatka 19.11.2021      pobyt na druhý týždeň

Poplatky Vás žiadame zaslať na účet SHZ piamo prevodom (viď ďalšie údaje) alebo peňažnou poštovou poukážkou typu U najneskôr do 24.10.2021 !!! s uvedením nasledovných údajov:

Názov účtu: Slovenské hemofilické združenie, Palárikova 34, Spišská Nová Ves 
Peň. ústav: VÚB Spišská Nová Ves 
IBAN: SK94 0200 0000 0000 3413 4592
V rubrike - Správa pre prijímateľa - uveďte účel platby / poplatku: "TABOR - JESEN" a variabilný symbol dátum narodenia.

O zaplatení poplatku sa preukážete ústrižkom o zaplatení pri nástupe na pobyt.

Záujemcovia o pobyt sa môžu hlásiť prihláškou najneskôr do 10.10.2021 !!! na adrese:
Ing. Jaroslav JANOVEC, Palárikova 34, 052 01 Spišská Nová Ves,

prípadne prihlasovacím formulárom:

Prihláška - JESENNÝ REHABILITAČNO - REKONDIČNÝ POBYT PRE DOSPELÝCH