R.I.P. - Doc. MUDr. Jaroslav Hinšt, CSc., mim.prof.

S veľkým zármutkom sme prijali smutnú správu, že dňa 10.8.2021 opustil naše rady veľmi vzácny človek a spoluzakladateľ Slovenského hemofilického združenia,

Doc. MUDr. Jaroslav Hinšt, CSc., mim.prof.

Celá rodina hemofilikov na Slovensku na takéhoto vzácneho človeka nikdy nezabudne a ostane navždy v ich srdciach.

Bude nám všetkým veľmi chýbať!

ČESŤ JEHO PAMIATKE !