Letné rehabilitačné pobyty v roku 2021

V roku 2021 chystáme pre členov Slovenského hemofilického združenia v lete 2 týždne rehabilitácie a zábavy. Pobyty sú zamerané na všetky vekové kategórie. Tešíme sa na každého, kto sa prihlási. Hlavne pozývame tých, ktorí ešte s nami leto nestrávili. Neváhajte a zabezpečte si miesto už dnes vyplnením prihlášky.

Skoré odoslanie prihlášky Vám zabezpečí letnú rehabilitáciu a zábavu.

Slovenské hemofilické združenie na základe Vašich prihlášok objedná potrebné miesta v penzióne Anesis a v Horskom hoteli Bartoška a tým predíde míňaniu finančných prostriedkov na storno poplatky. Prihlasovanie ukončíme 26.5.2021 alebo ihneď po  naplnení kapacít ubytovacích zariadení.

 

XXX. REHABILITAČNO – REKONDIČNÝ POBYT PRE DOSPELÝCH

Ako obvykle v penzióne ANESIS – Turčianske Teplice.

Celý pobyt - dva týždne s nástupom v nedeľu 25.7.2021 a odchodom v sobotu 7.8.2021.

Pobyt na prvý týždeň - nástup nedeľa 25.7.2021 s odchodom v sobotu 31.7.2021.

Pobyt na druhý týždeň - nástup sobota 31.7.2021 s odchodom v sobotu 7.8.2021.

P r i h l á š k a *

Termín prihlásenia je do 26.5.2021

Po tomto termíne nahlasujeme záväzné počty účastníkov jednotlivým zariadeniam.

Vyplnením prihlášky sa záväzne prihlasujete na vybraný pobyt. Prihláška je odoslaná vtedy, ak si ju nájdete na emaily, ktorý ste uviedli v prihláške (email Vám príde ihneď po odoslaní prihlášky). Prosím prihlášky vyplňte čo najpresnejšie s diakritikou.

Vedúca pobytu: RNDr. Marina Krkošová
krkosova.mar@gmail.com

 

XXX. LETNÝ REHABILITAČNÝ TÁBOR DETÍ

Ako obvykle Horský hotel BARTOŠKA, Čremošné (horský prechod Šturec).

Celý pobyt - dva týždne s nástupom v nedeľu 25.7.2021 a odchodom v sobotu 7.8.2021.

Pobyt na prvý týždeň - nástup nedeľa 25.7.2021 s odchodom v sobotu 31.7.2021.

P r i h l á š k a *

Termín prihlásenia je do 26.5.2021

Po tomto termíne nahlasujem záväzné počty účastníkov jednotlivým zariadeniam.

Vyplnením prihlášky sa záväzne prihlasujete na vybraný pobyt. Prihláška je odoslaná vtedy, ak si ju nájdete na emaily, ktorý ste uviedli v prihláške (email Vám príde ihneď po odoslaní prihlášky). Prosím prihlášky vyplňte čo najpresnejšie s diakritikou.

Vedúci pobytu: Ing. Marek Ottinger
ottinger.marek@gmail.com

 

XXI. REHABILITAČNO-EDUKAČNÝ TÁBOR DETÍ S VRODENÝM KRVÁCAVÝM OCHORENÍM PREDŠKOLSKÉHO VEKU S RODIČOM

Tábor je pre dieťa do 6 rokov s rodičom.

Ako obvykle Horský hotel BARTOŠKA, Čremošné (horský prechod Šturec).

Nástup v sobotu 31.7.2021 s odchodom v sobotu 7.8.2021

P r i h l á š k a *

Termín prihlásenia je do 26.5.2021

Po tomto termíne nahlasujeme záväzné počty účastníkov jednotlivým zariadeniam.

Vyplnením prihlášky sa záväzne prihlasujete na vybraný pobyt. Prihláška je odoslaná vtedy, ak si ju nájdete na emaily, ktorý ste uviedli v prihláške (email Vám príde ihneď po odoslaní prihlášky). Prosím prihlášky vyplňte čo najpresnejšie s diakritikou.

Vedúci pobytu: MUDr. Martin Sedmina
martin.sedmina@yahoo.com

 

Ceny za pobyt sa budú pohybovať približne v cenách z roku 2020.

 

Na sobotu 7.8.2021 plánujeme Valné zhromaždenie Slovenského hemofilického združenia.

Poznámka:

Tieto podujatia sa uskutočnia iba v prípade, ak to dovolia epidemiologické usmernenia v roku 2021. Prosíme, sledujte www.shz.sk.

Prihlásených účastníkov budeme ihneď o zmenách informovať.