Šťastné a veselé Vianoce

Slovenské hemofilické združenie

želá svojim členom, ich rodinným príslušníkom, priateľom, zdravotníckym pracovníkom, sponzorom, priaznivcom

a návštevníkom našej web-stránky

príjemné, pokojné, požehnané a pohodové prežitie Vianočných sviatkov.


"Spolu k lepšiemu životu" / "Together towards a better life"