Republikový výbor SHZ

 

Predseda:

Ing. Jaroslav Janovec
tel.: 0905 241 353
e-mail: janovec@shz.sk

Podpredseda:

Mgr. Katarína Hozlárová
tel.: 0905 472 325
e-mail: hozlarovak@gmail.com

 

Tajomník:

Marián Trebichalský
tel.: 0905 570 955
e-mail: marian.trebichalsky@gmail.com

 

 

Členovia Republikového výboru SHZ:

JUDr. Slavomír Dubjel
tel.: 0908 313 992
e-mail: sdubjel@yahoo.com

MUDr. Tomáš Šimurda, PhD.
tel.: 0918 979 836
e-mail: tsimurda@orava.sk

 

 

HISTÓRIA

1990 – zakladatelia:
PaedDr. Juraj Palovič
Doc. MUDr. Jaroslav Hinšt, CSc.
Ing. Ondrej Maciak

 

Máj 1990 – December 1992

Predseda: PaedDr. Juraj Palovič
Podpredseda: Doc. MUDr. Jaroslav Hinšt, CSc.
Tajomník:  Ing. Ondrej Maciak

 

December 1992 – Júl 1994

Predseda: Ing. Ondrej Maciak
Podpredseda: PaedDr. Juraj Palovič
Tajomník:  Ing. Jaroslav Janovec
Členovia Republikového výboru:  Marián Hruška, Štefan Tácsik

                                                    

Júl 1994 – August 1996

Predseda: Ing. Ondrej Maciak
Podpredseda: Marián Hruška
Tajomník:  Ing. Jaroslav Janovec
Členovia Republikového výboru: 

Štefan Tácsik (do 13.3.1996), 
Jela Gállová

 

August 1996 – August 2000

Predseda: Ing. Jaroslav Janovec
Podpredseda:

PharmDr. František Šarinay (17.8.1996 - 31.7.1998)
Mgr. Róbert Letko (1.8. 1998 – 12.8.2000)

Tajomník:  Peter Bíreš
Členovia Republikového výboru: 

Marián Hruška
Mgr. Róbert Letko (17.8.1996 - 31.7.1998)
Rudolf Modory (1.8.1998 – 12.8.2000)

 

August 2000 – Júl 2004

Predseda: Ing. Jaroslav Janovec
Podpredseda:

Mgr. Róbert Letko

Tajomník:  Peter Bíreš
Členovia Republikového výboru: 

Marián Trebichalský
Ing. Vladimír Minčev

 

Júl 2004 – August 2008

 

Predseda: Ing. Jaroslav Janovec
Podpredseda:

Ing. Vladimír Minčev

Tajomník:  Peter Bíreš
Členovia Republikového výboru: 

Mgr. Róbert Letko
Marián Trebichalský

 

August 2008 – Júl 2013

 

Predseda: Ing. Jaroslav Janovec
Podpredseda:

Marián Trebichalský

Tajomník:  Peter Bíreš
Členovia Republikového výboru: 

Zuzana Ottingerová
Martin Bíreš

 

August 2013 - August 2017

 

Predseda: Ing. Jaroslav Janovec
Podpredseda:

Marián Trebichalský

Tajomník:  Ing. Vladimír Minčev
Členovia Republikového výboru: 

MUDr. Martin Sedmina
Vladimír Liďák

 

August 2017 - Október 2022

 

Predseda: Ing. Jaroslav Janovec
Podpredseda:

MUDr. Martin Sedmina

Tajomník:  Ing. Marek Ottinger
Členovia Republikového výboru: 

Peter Monček (do 7.8.2021)
Ivan Šebest, MSc. (do 9.8.2021)
MUDr. Tomáš Šimurda, PhD. (od 7.8.2021 - 1.10.2022)