XX. spoločenské stretnutie

Slovenské hemofilické združenie organizuje už v poradí XX. spoločenské stretnutie hemofilikov. 

Hlavnými cieľmi stretnutia sú:
- priateľské stretnutie členov Slovenského hemofilického združenia v nepracovnej atmosfére,
- poďakovanie všetkým členom za ich prácu a priazeň,
- poďakovanie všetkým sponzorom a sympatizantom nášho združenia.

XX. spoločenské stretnutie Slovenského hemofilického združenia, sa uskutoční dňa 8. februára 2020 (sobota) so začiatkom o 18.00 hodine v Penzióne Čierna pani v Martine.

Program stretnutia: 
18,00 hod. - príhovor a otvorenie 
19,00 hod. - večera 
20,00 hod. - kultúrny program a zábava 
22,30 hod. - švédske stoly 
23,00 hod. - zábava 
24,00 hod. - tombola 
01,00 hod. - zábava 
02,00 hod. - občerstvenie a zábava 
05,00 hod. - ukončenie 

Poplatok na osobu -  informácie v Hemofilickom spravodajcovi 2/2019
 
Účasť na stretnutí je pre osoby od 15 rokov. 

V cene je zahrnuté:
Aperitív, predjedlo, polievka, hlavné jedlo, švédske stoly, 2x káva, zákusky, 1/2 l vína, slané.

Ako môžete získať pozvánku na toto stretnutie? 
Záujemcovia o účasť na XX. spoločenskom stretnutí SHZ vyplnia "Prihlášku na stretnutie" do 20. januára 2020. Keďže, kapacita účastníkov je limitovaná na počet cca 60 osôb, postupne ako budú chodiť prihlášky, Vám budú zaslané informácie na zaplatenie poplatku a po uhradení Vám budú zaslané pozvánky na XX. spoločenské stretnutie SHZ, ktoré budú pri vstupe platiť ako vstupenky.

Ešte raz upozorňujeme, že pozvánky sa budú rozdeľovať podľa poradia ako budú uhradené poplatky a tak neváhajte a čím skôr zašlite Prihlášku! Je možné, že z kapacitných dôvodov nebudeme môcť uspokojiť všetkých záujemcov! 

Na stretnutie s Vami sa srdečne teší Organizačný výbor pod vedením p. Aleny Šrámkovej.

Zároveň chceme osloviť všetkých potencionálnych sponzorov alebo dobrých ľudí, aby nám pomohli pri organizovaní tomboly či už peňažnými alebo vecnými darmi.

Za každú pomoc ďakujeme.