Prihláška na Spoločenské stretnutie SHZ

Záväzne sa prihlasujem na účasť na XXI. spoločenskom stretnutí Slovenského hemofilického združenia konaného dňa 18. februára 2023 so začiatkom o 18,00 hod v Penzióne Čierna pani v Martine:

Poplatok za ples na osobu:

30,00 EUR – pre člena SHZ
30,00 EUR – pre partnera/ku člena SHZ - u oboch je v cene zahrnuté aj ubytovanie
60,00 EUR – pre ostatných účastníkov – ubytovanie je v cene

Účasť na plese je pre osoby od 15 rokov.
 

 
 

Vyplnením a odoslaním tejto prihlášky sa zaväzujete zúčastniť XXI. spoločenského stretnutia SHZ dňa 18.2.2023 a zaplatením poplatku za stretnutie na účet SHZ do 3.2.2023.

Informácie o platbe:
Poplatok za stretnutie je nutné uhradiť na účet: VÚB číslo: SK94 0200 0000 0000 3413 4592. Do správy pre adresáta uveďte: Stretnutie 2023 meno priezvisko.

 
Súhlas so spracovaním osobných údajov:

V súlade zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov a s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) udeľujem súhlas so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov Slovenskému hemofilickému združeniu, so sídlom Antolská 11, 851 07, Bratislava, IČO: 22665226 (v skratke SHZ).

Poskytnuté údaje môžu byť spracované a uchované za účelom činnosti združenia, ktoré zaisťuje pomoc ľuďom s vrodeným krvácavým ochorením, a to v rozsahu titul, meno, priezvisko, bydlisko, meno a priezvisko partnera/ky, kontaktnej emailovej adresy, telefónneho čísla.

S vyššie uvedeným spracovaním udeľujem svoj výslovný súhlas.

Súhlas udeľujem do konca roka 2023 a následných 10 rokov a som si vedomý(a), že súhlas je dobrovoľný a tento svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať.

 

Odoslaním formulára sa záväzne prihlasujem na XXI. spoločenské stretnutie SHZ.

Upozornenie: Prihláška je odoslaná vtedy ak sa Vám jej obsah vrátil na email uvedený v prihláške.