Prihláška za člena SHZ

VYPLŇUJTE S DIAKRITIKOU. 

(ulica, súpisné a orientačné číslo domu)

Pre efektívnejšiu komunikáciu, SHZ uprednostňuje používanie mailového kontaktu

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) udeľujem súhlas so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov Slovenskému hemofilickému združeniu, so sídlom Antolská 11, 851 07, Bratislava, IČO: 22665226 (v skratke SHZ). Poskytnuté údaje môžu byť spracované a uchované za účelom činnosti združenia, ktoré zaisťuje pomoc ľuďom s vrodeným krvácavým ochorením, a to v rozsahu titul, meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, kontaktnej a emailovej adresy, telefónneho čísla, diagnózy, čísla občianskeho preukazu a preukazu ZŤP alebo ZŤP/S .

S vyššie uvedeným spracovaním udeľujem svoj výslovný súhlas.

Súhlas udeľujem po dobu môjho členstva v SHZ a 1 rok po skončení členstva. Som si vedomý(a), že súhlas je dobrovoľný a tento svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať.

 

Beriem na vedomie, že bezodkladne oznámim zmenu svojich osobných údajov
(zmena priezviska, adresy bydliska, zmena OP, zmena telefónneho čísla alebo E-mailu ).

Prehlasujem, že som si preštudoval Stanovy SHZ a vzal(a) ich na vedomie a zaväzujem sa ich dodržiavať.

Odoslaním formulára sa záväzne prihlasujem za člena SHZ.

 

CAPTCHA
Táto otázka je kvôli testu, či ste ľudský návštevník, aby sa predišlo automatickým odoslaniam spamu.
Vyplňte políčko správnou odpoveďou