Jesenný rekondičný pobyt pre dospelých 2011

Slovenské hemofilické združenie pripravuje X. Jesenný rekondično - rehabilitačný pobyt pre dospelých hemofilikov, a to v mesiaci november 2011. Ak prejavíte o tento pobyt záujem, prosíme Vás o neodkladné nahlásenie sa do 21.10.2011.

Neváhajte a prihláste sa na rekondičný pobyt čím skôr! 

Môžete to urobiť aj nasledovnou prihláškou: Prihláška - JESENNÝ REHABILITAČNO - REKONDIČNÝ POBYT PRE DOSPELÝCH


X. JESENNÝ REHABILITAČNO - REKONDIČNÝ POBYT PRE DOSPELÝCH

X. Jesenný rehabilitačno - rekondičný pobyt pre dospelých sa bude konať v čase 13. - 25. novembra 2011 v Turčianskych Tepliciach. Ubytovanie ako aj stravovanie je zabezpečené v rekreačnom zariadení Hotela Lesník - Lesov SR, š.p. Turčianske Teplice. 

Rehabilitácia bude prebiehať v Slovenských liečebných kúpeľoch individuálne, tak ako to prebieha počas kúpeľnej liečby. Preto Vás žiadame uviesť v návratke (v časti Poznámka) Vami požadované procedúry - aj na ktorú časť tela, a my sa pokúsime Vám ich zabezpečiť. Ďalej Vás v návratke (v časti Poznámka) žiadame uviesť údaje o preventívnej liečbe (ak ste naň nastavený), t.j. v ktorý deň a s akým množstvom IU. Každá dospelá osoba s vrodeným krvácavým ochorením a zároveň aj s členstvom v SHZ má ubytovanie, stravovanie a lekársku starostlivosť zdarma. Poplatok je v hodnote 90,00 EUR (uvedený poplatok zahrňa aj poplatok mestu 1,00 EUR za každú noc pobytu). 

Uvedený poplatok Vás žiadame zaslať na účet SHZ peňažnou poštovou poukážkou typu U najneskôr do 04.11.2011 !!! s uvedením nasledovných údajov:

Názov účtu: Slovenské hemofilické združenie, Palárikova 34, Spišská Nová Ves 
Peň. ústav: VÚB Spišská Nová Ves 
Číslo účtu: 34134592/0200
V rubrike - Správa pre prijímateľa - uveďte účel platby / poplatku: "TÁBOR - JESEŇ" 

O zaplatení poplatku sa preukážete ústrižkom o zaplatení pri nástupe na pobyt.

Záujemcovia o pobyt sa môžu hlásiť priloženou prihláškou najneskôr do 21.10.2011 !!! na adrese:
Ing. Jaroslav JANOVEC, Palárikova 34, 052 01 Spišská Nová Ves,
prípadne prihlasovacím formulárom:Prihláška - JESENNÝ REHABILITAČNO - REKONDIČNÝ POBYT PRE DOSPELÝCH