Liečebné centrá

Rovnako ako vo vyspelých krajinách, aj na Slovensku sa v 70-tych rokoch 20. storočia starostlivosť o vrodené krvácavé choroby centralizovala. Základnú liečbu poskytujú všetky Hematologické oddelenia na Slovensku. V Banskej Bystrici, Košiciach a Martine sídlia centrá, ktoré v spolupráci s ďalšími odborníkmi-špecialistami zabezpečujú riešenie rôznych zdravotných  problémov chorých s krvácavými chorobami. Národné hemofilické centrum v Bratislave vedie Národný register krvácavých ochorení, s celoslovenskou pôsobnosťou poskytuje konziliárne služby a v spolupráci s mnohými klinickými pracoviskami zabezpečuje komplexnú chirurgickú a inú liečbu komplikovaných prípadov krvácavých ochorení. Komplexnú starostlivosť koordinujú hematológ, zdravotná sestra a rehabilitačný pracovník, súčasťou tímu sú však aj pediater, ortopéd, chirurg, stomatológ, hepatológ, genetik a ďalší špecialisti.

Keďže liečba hemofílie na Slovensku je na veľmi dobrej úrovni vo všetkých jej regiónoch, hemofilici môžu bez akýchkoľvek komplikácii a obmedzenia sa voľne pohybovať. V dnešnej dobe nie je zriedkavé, že hemofilici bežne navštevujú a spoznávajú aj vzdialené krajiny, resp. v nich aj pracujú a študujú. Preto je potrebné, aby mali k dispozícii adresár hemofilických centier nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. 

Národné hemofilické centrum

Liečebné centrá v SR

Liečebné centrá v zahraničí