Liečebné centrá v zahraničí

Keďže liečba hemofílie na Slovensku je na veľmi dobrej úrovni vo všetkých jej regiónoch,
hemofilici môžu bez akýchkoľvek komplikácii a obmedzenia sa voľne pohybovať. V dnešnej dobe nie
je zriedkavé, že hemofilici bežne navštevujú a spoznávajú aj vzdialené krajiny, resp. v nich aj
pracujú a študujú. Preto je potrebné, aby mali k dispozícii adresár hemofilických centier nielen
na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Ďalej uvádzame odkaz na adresár liečebných centier hemofílie v zahraničí:
https://wfh.org/find-local-support/#HTCs

Po zadaní kľúčového slova – mesta, krajiny (v anglickom jazyku) nájdete si príslušné kontakty na liečebné centrum v tej ktorej krajine.

Ak náhodou cestujete do zahraničia, pre Vašu istotu si zoberte so sebou kontakty na liečebné centra v krajine Vášho pobytu.

Aj napriek tomu si so sebou zoberte do zahraničia dostatočné množstvo koagulačných faktorov.