Našemu Maskotovi MU nechcú preplácať

Našemu Maskotovi MU nechcú preplácať

Odoslaťod mikybi » 02 Máj 2012, 12:44

Našemu Maskotovi MU nechcú preplácať cestovné listky na vlaky lokálne ani ICE-čko , hoci má priznaný príspevok na prepravu .
Tiež mu nechcú preplácať cestovné listky na taxi menšie ako 5 Euro , hoci má priznaný príspevok na prepravu .
Tiež mu nechcú preplácať cestovné listky na taxi , ktoré nemajú vyplnené Meno prepravovaného !!!!
Tiež mu nechcú preplácať cestovné listky na taxi , ktoré nemajú vyplnené , koľko účtujú za 1 km/Euro !!!
Ja mám dojem , že tákéto požiadavky nie su v súlade so zákonom , a že ho vlastne šikanujú .
Ako mu pomôžeme ???
Pokiaľ máte precedensy , sem s nimi , prosím.
Prosím aj Anku Pisarčíkovú , aby pomohla .
Medzitým som zistil :

ÔSMA HLAVA
PEŇAŽNÝ «PRÍSPEVOK» «NA» «PREPRAVU»


§ 36

(1) Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je podľa komplexného posudku vypracovaného podľa § 15 ods. 1 odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, možno poskytnúť peňažný príspevok na prepravu.

(2) Peňažný príspevok na prepravu možno poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá na svoje pracovné aktivity, vzdelávacie aktivity, rodinné aktivity alebo občianske aktivity využíva prepravu zabezpečovanú osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy, /Teda aj Vlak aj Autobus aj Taxi/[/color]39) obcou alebo registrovaným subjektom podľa osobitného predpisu.1) Podmienka využívania osobného motorového vozidla na pracovné aktivity je splnená aj vtedy, ak fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podniká, prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v mieste svojho trvalého pobytu.

(3) Peňažný príspevok na prepravu nemožno poskytnúť fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, alebo ktorá je vlastníkom alebo držiteľom osobného motorového vozidla. Peňažný príspevok na prepravu možno poskytnúť, ak sa preprava fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím má vykonať v čase, keď osobné motorové vozidlo, na ktorého kúpu sa poskytol peňažný príspevok a ktorým sa zabezpečuje preprava fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, nie je technicky spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách podľa osobitného predpisu.40)

(4) Peňažný príspevok na prepravu sa poskytuje na základe preukázaných výdavkov na prepravu zabezpečovanú osobou, ktorá má oprávnenie na vykonávanie prepravy, 40) obcou alebo registrovaným subjektom podľa osobitného predpisu.1)

(5) Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je povinná predložiť doklad o výdavkoch na prepravu za každú vykonanú cestu podľa odseku 4 za každý kalendárny mesiac príslušnému úradu na vyúčtovanie, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Príslušný úrad vyplatí peňažný príspevok na prepravu najneskôr do 20 dní od predloženia dokladu o výdavkoch na prepravu.

(6) Doklad o výdavkoch na prepravu za každú vykonanú cestu obsahuje najmä údaje o subjekte, ktorý zabezpečoval prepravu podľa odseku 2, dátum vykonania prepravy a cenu za vykonanú prepravu.

(7) Výška peňažného príspevku na prepravu sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od preukázaných nákladov na prepravu a od príjmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím uvedených v prílohe č. 14.

(8) Peňažný príspevok na prepravu je mesačne najviac 51, 02 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným predpisom. t.č.= 96,85 Eur 29) Nevyčerpanú časť peňažného príspevku na prepravu za kalendárny mesiac nemožno využiť v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.
mikybi
okoloidúci
okoloidúci
 
Príspevky: 16
Založený: 26 Jan 2009, 15:45

Naspäť na Vzájomná sociálna poradňa

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 1 hosť.

cron